Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Toezichtrelaties Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (RWT's) en Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO's)

Tabel 95 Overzichtstabel inzake RWT’s en ZBO’s van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (bedragen x € 1.000)

Naam ZBO/RWT

Begrote bijdrage moederdepartement aan ZBO/RWT

Gerealiseerde bijdrage moederdepartement aan ZBO/RWT

Begrote bijdrage overige departementen

Gerealiseerde bijdrage overige departementen

Bijzonderheden

Centraal Bureau voor de Statistiek

158.561

186.893

3.715

5.868

Nee

Edelmetaal Waarborg Nederland

    

Nee

Examinerende instanties als bedoeld in artikel 19 van de Examenregeling frequentiegebruik 2008

    

Nee

Kamer van Koophandel

130.9501

137.8922

7.235

9.800

Nee

Keuringsinstanties als bedoeld in artikel 10.3 Telecommunicatiewet

    

Nee

Nederlandse Emissieautoriteit

210

216

  

Nee

Raad voor de Accreditatie

277

1.099

 

77

Nee

Bestuur Autoriteit Consument en Markt

779

712

645

645

Nee

Instituut Mijnbouwschade Groningen

2.000

2.248

  

Nee

Stichting COVA

111.000

96.233

  

Nee

TNO

211.330

256.660

 

515

Nee

VSL

11.146

11.524

  

Nee

De in het kader van de Metrologiewet art. 11 en 12 aangewezen instanties en erkende keurders

    

Nee

WaarborgHolland

    

Nee

1

Dit bedrag is exclusief budgetfinanciering van het Handelsregister groot € 5.008.000.

2

Betreft Rijksbijdrage 2022. Dit bedrag is exclusief de budgetfinanciering van het Handelsregister groot € 5.989.000.

Licence