Base description which applies to whole site

14. Jaarrekening Diergezondheidsfonds

Jaarrekening Diergezondheidsfonds (bedragen x € 1.000,-)
 

(1) Vastgestelde begroting

  

(2) Realisatie

  

(3) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

  
          

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Art 1. Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

34.986

34.986

27.177

83.513

83.409

73.407

48.527

48.423

46.230

Subtotaal

34.986

34.986

27.177

83.513

83.409

73.407

48.527

48.423

46.230

          

Voordelig eindsaldo t/m 2021

     

41.187

  

41.187

Subtotaal

34.986

34.986

27.177

83.513

83.409

114.594

48.527

48.423

87.417

          

Opgebouwde crisisreserve t/m 2022

     

‒ 7.498

  

‒ 7.498

          

Voordelig eindsaldo t/m 2022

     

‒ 23.687

  

‒ 23.687

          

Totaal

34.986

34.986

27.177

83.513

83.409

83.409

48.527

48.423

56.232

Licence