Base description which applies to whole site

7. Departementale verantwoordingsstaat

Departementale verantwoordingsstaat 2022 van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3) Mutaties (3)=(2)-(1)

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

1.871.805

1.965.505

92.314

2.510.562

2.115.458

182.406

638.757

149.953

90.092

           

Beleidsartikelen

21

Land- en tuinbouw

768.556

653.967

32.770

611.112

586.815

103.826

‒ 157.444

‒ 67.152

71.056

22

Natuur, visserij en gebiedsgericht werken

269.321

462.658

44.651

758.961

583.999

52.889

489.640

121.341

8.238

23

Kennis en innovatie

229.587

244.539

12.107

449.055

253.210

11.643

219.468

8.671

‒ 464

24

Uitvoering en toezicht

431.301

431.301

0

517.794

517.794

12.348

86.493

86.493

12.348

           

Niet-beleidsartikelen

50

Apparaat

150.403

150.403

2.786

173.640

173.640

1.700

23.237

23.237

‒ 1.086

51

Nog onverdeeld

22.637

22.637

0

0

0

0

‒ 22.637

‒ 22.637

0

Licence