Base description which applies to whole site

8. Samenvattende verantwoordingsstaat agentschap

Samenvattende verantwoordingsstaat 2022 inzake baten-lastenagentschap van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (bijdragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie 2021

(3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4) Realisatie 2020

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

    
     

Totale baten

460.758

469.641

8.883

448.387

Totale lasten

460.758

476.358

15.600

434.685

Saldo van baten en lasten

0

‒ 6.717

‒ 6.717

13.702

     

Totale kapitaalontvangsten

8.750

9.543

793

11.105

Totale kapitaaluitgaven

17.069

16.169

‒ 900

20.032

Balanstotaal

n.v.t.

107.337

n.v.t.

100.546

Licence