Base description which applies to whole site

5 5.2 Artikel 98 Algemeen

Met ingang van de begroting van 2022 zijn de uitgaven van artikel 98 toebedeeld aan afzonderlijke beleidsartikelen. Hierdoor kunnen de uitgaven nauwkeuriger verantwoord worden en is dit artikel opgeheven.

Tabel 98 Begrotingsgefinancierde uitgaven en ontvangsten artikel 98 (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

2018

2019

2020

2021

2022

2022

2022

Verplichtingen

28.335

33.528

16.578

18.403

0

0

0

        

Uitgaven

22.559

25.081

20.195

20.633

0

0

0

        

Subsidies

       

Artikel 98

2.582

3.626

2.542

2.764

0

0

0

Opdrachten

       

Handhaving

478

369

229

922

0

0

 

Opdrachten overig

13.952

14.924

9.681

9.199

0

0

0

Bekostiging

       

Uitvoeringskosten Caribisch Nederland

4.158

4.851

7.234

7.056

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

       

Agentschap SZW

47

0

0

0

0

0

0

Rijksdienst Ondernemend Nederland

144

171

120

0

0

0

0

Agentschap CJIB

96

65

0

0

0

0

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

       

Ministerie van Financiën

1.102

1.075

389

692

0

0

0

        

Ontvangsten

745

1.632

171

305

0

0

0

        

Ontvangsten

       

Algemeen

745

1.632

171

305

0

0

0

Licence