Base description which applies to whole site

19. WNT-verantwoording 2023 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen - al dan niet fictieve - dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk bezoldigingsmaximum te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstverband vallen echter buiten de reikwijdte van de wet.

Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het algemeen bezoldigings‐ maximum bedraagt in 2023 € 223.000.

Tabel 113 Bezoldiging van topfunctionarissen

Naam instelling

Naam topfunctionaris

Functie

Datum aanvang dienstverband(indien van toepassing)

Datum einde dienstverband (indien van toepassing)

Omvang dienstverband in fte(+ tussen haakjes omvang in 2022)

Op externe inhuurbasis (nee; ≤ 12 kalender - mnd; > 12 kalender - mnd)

Beloning plus onkostenvergoedingen (belast)(+ tussen haakjes bedrag in 2022)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn(+ tussen haakjes bedrag in 2022)

Totale bezoldiging in 2023(+ tussen haakjes bedrag in 2022)

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

BZK/TMG

Dhr. P.J. Aalbersberg

Nationaal Coördinator Terrrorismebestrijding en Veiligheid JenV

  

1 (1)

nee

200.279 (191.690)

22.646 (24.160)

222.925 (215.850)

223.000

BZK/TMG

Dhr. M. van Aalst

Hoofddirecteur Koninklijk Nederlands Meteorologisch InstItuut IenW

1-2-2023

 

1

nee

153.372

20.622

173.994

204.060

BZK/TMG

Dhr. E.S.M. Akerboom

DG BZK

  

1 (1)

nee

200.258 (191.656)

22.681 (24.194)

222.939 (215.850)

223.000

BZK/TMG

Dhr. G.J.C.M. Bakker

IG LNV

  

1 (1)

nee

190.281 (182.495)

22.595 (23.834)

212.876 (206.329)

223.000

BZK/TMG

Dhr. J.W.H.M. Beaujean

Buitengewoon adviseur BZK

  

1 (1)

nee

169.648 (155.765)

22.499 (22.930)

192.147 (178.695)

223.000

BZK/TMG

Mevr. M.C. Beens

DG LNV. Vanaf 1-9-2023 Buitengewoon adviseur BZK

  

1 (1)

nee

120.694 (164.498)

22.542 (23.218)

143.236 (187.716)

223.000

BZK/TMG

Mevr. H.J. Beentjes

Plv. SG IenW

  

1 (1)

nee

162.388 (155.596)

22.492 (22.869)

184.880 (178.465)

223.000

BZK/TMG

Mevr. A.W.H. Bertram

DG JenV

  

1 (1)

nee

200.239 (190.954)

22.648 (24.282)

222.887 (215.236)

223.000

BZK/TMG

Dhr. E.W. Bezem

DG JenV

  

1 (1)

nee

186.804 (93.039)

22.563 (11.577)

209.367 (104.616)

223.000

BZK/TMG

Mevr. E.A. Bien

Hoofddirecteur Financiën en Control DEF

 

1-8-2023

1 (1)

nee

116.367 (156.835)

13.156 (23.038)

129.523 (179.873)

129.523

BZK/TMG

Mevr. M.C.A. Blom

DG IenW

 

10-7-2023

1 (1)

nee

99.005 (190.619)

11.868 (24.033)

110.873 (214.651)

116.082

BZK/TMG

Dhr. M.R. de Boer

Plv. SG BZK

  

1 (1)

nee

167.028 (89.834)

22.490 (12.604)

189.518 (102.438)

223.000

BZK/TMG

Dhr. R.G. de Boer

IG SZW

  

1 (1)

nee

186.521 (175.033)

22.569 (23.435)

209.090 (198.468)

223.000

BZK/TMG

Dhr. M.J. Boereboom

SG VWS. Vanaf 22-12-2023 buitengewoon adviseur BZK

  

1 (1)

nee

195.472 (187.460)

22.622 (23.937)

218.094 (211.397)

223.000

BZK/TMG

Dhr. M.P. Boots

DG EZK

  

1 (1)

nee

175.503 (115.200)

22.479 (16.869)

197.982 (132.069)

223.000

BZK/TMG

Dhr. H.M. Brons

Buitengewoon adviseur BZK

 

16-9-2023

1 (1)

nee

134.890 (191.787)

16.036 (24.030)

150.926 (215.817)

157.627

BZK/TMG

Dhr. J. Brug

DG VWS

  

1 (1)

nee

195.754 (187.638)

22.629 (23.945)

218.383 (211.583)

223.000

BZK/TMG

Dhr. G.J. Buitendijk

SG AZ

  

1 (1)

nee

195.034 (187.040)

22.620 (23.922)

217.654 (210.962)

223.000

BZK/TMG

Dhr. C. van der Burg

DG IenW

  

1 (1)

nee

185.252 (177.630)

22.580 (23.606)

207.832 (201.236)

223.000

BZK/TMG

Dhr. A. Choho

Algemeen Directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland EZK

  

1 (1)

nee

170.858 (160.789)

22.513 (23.107)

193.371 (183.896)

223.000

BZK/TMG

Mevr. R.W.C. Clabbers

DG IenW

  

1 (1)

nee

166.066 (162.318)

22.523 (23.123)

188.589 (185.441)

223.000

BZK/TMG

Mevr. G.E.A. van Craaikamp

SG DEF. Vanaf 1-7-2023 ABDTOPconsultant BZK

  

1 (1)

nee

200.255 (187.414)

22.621 (23.952)

222.876 (211.366)

223.000

BZK/TMG

Mevr. A. van Dam

DG JenV

  

1 (1)

nee

181.458 (170.148)

22.553 (23.305)

204.011 (193.453)

223.000

BZK/TMG

Dhr. K.M. Davidse

DG DEF

1-11-2023

 

1

nee

31.485

3.747

35.232

37.268

BZK/TMG

Dhr. F.J. van Diepenbeek

DG FIN

  

1 (1)

nee

172.606 (165.639)

22.534 (23.123)

195.140 (188.762)

223.000

BZK/TMG

Mevr. A.G. van Dijk

DG JenV

  

1 (1)

nee

165.149 (158.433)

22.566 (23.500)

187.715 (181.933)

223.000

BZK/TMG

Mevr. H.A.M. van Dongen

DG LNV

 

1-10-2023

1 (1)

nee

149.873 (171.512)

16.919 (23.397)

166.792 (194.909)

166.792

BZK/TMG

Dhr. J.H. Dronkers

SG IenW

  

1 (1)

nee

199.962 (189.371)

8.882 (23.938)

208.844 (213.309)

223.000

BZK/TMG

Dhr. B.E. van den Dungen

SG FIN

  

1 (1)

nee

200.219 (191.849)

22.646 (23.935)

222.865 (215.784)

223.000

BZK/TMG

Mevr. E. den Dunnen-Heijblom

Plv. SG LNV. Vanaf 1-6-2023 DG BZK

  

1 (1)

nee

186.324 (168.849)

22.536 (23.305)

208.860 (192.154)

223.000

BZK/TMG

Mevr. M.A.W. Eckenhausen

IG VWS

  

1 (1)

nee

167.717 (164.158)

22.537 (23.137)

190.254 (187.295)

223.000

BZK/TMG

Mevr. A.J.I. van den Ende

DG BZ

  

1 (1)

nee

170.106 (163.114)

22.523 (23.123)

192.629 (186.237)

223.000

BZK/TMG

Dhr. A.F. Gaastra

DG EZK. Vanaf 1-3-2023 SG EZK

  

1 (1)

nee

199.078 (182.073)

22.640 (24.033)

221.718 (206.105)

223.000

BZK/TMG

Dhr. M. Gazenbeek

Plv. SG DEF

  

1 (1)

nee

175.893 (165.016)

22.526 (23.038)

198.419 (188.054)

223.000

BZK/TMG

Dhr. J.C. Goet

SG LNV

  

1 (1)

nee

199.252 (191.027)

22.643 (24.060)

221.895 (215.087)

223.000

BZK/TMG

Mevr. B. Goezinne

DG VWS

1-1-2023

 

1

nee

182.486

22.521

205.007

223.000

BZK/TMG

Mevr. P.M.M. Grotenhuis

DG BZ

3-6-2023

 

1

nee

95.298

12.986

108.284

129.523

BZK/TMG

Mevr. D.A. Hak

DG FIN

  

1 (1)

nee

200.244 (191.642)

22.681 (24.210)

222.925 (215.852)

223.000

BZK/TMG

Mevr. M.J. Hammersma

SG OCW. Vanaf 1-12-2023 Buitengewoon adviseur BZK

  

1 (1)

nee

192.303 (185.714)

22.614 (23.878)

214.917 (209.592)

223.000

BZK/TMG

Dhr. H.A. Harmsma

DG OCW

  

1 (1)

nee

179.101 (171.739)

22.554 (23.409)

201.655 (195.148)

223.000

BZK/TMG

Dhr. P.F. Hasekamp

Directeur Centraal Planbureau EZK

  

1 (1)

nee

194.253 (186.201)

22.623 (24.036)

216.876 (210.237)

223.000

BZK/TMG

Dhr. D.G.T.M. Heerschop

ABDTOPconsultant BZK

 

1-6-2023

1 (1)

nee

92.255 (185.720)

0 (14.444)

92.255 (200.164)

92.255

BZK/TMG

Dhr. P.R. Heij

ABDTOPconsultant BZK

  

1 (1)

nee

195.845 (187.773)

22.623 (23.946)

218.468 (211.719)

223.000

BZK/TMG

Mevr. K. van der Heijden

DG BZ

 

21-8-2023

1 (1)

nee

127.392 (163.078)

14.350 (23.123)

141.742 (186.201)

141.742

BZK/TMG

Dhr. M.G. Heijdra

DG EZK

22-5-2023

 

1

nee

110.376

13.764

124.140

136.855

BZK/TMG

Dhr. M.P. Hekkert

Directeur Planbureau voor de Leefomgeving IenW

1-1-2023

 

1

nee

190.334

22.557

212.891

223.000

BZK/TMG

Dhr. P. Hennephof

ABDTOPconsultant BZK

  

1 (1)

nee

189.472 (165.228)

22.597 (23.649)

212.069 (188.877)

223.000

BZK/TMG

Dhr. C.A. Herstel

DG SZW

  

1 (1)

nee

182.414 (171.739)

22.554 (23.546)

204.968 (195.285)

223.000

BZK/TMG

Dhr. F.A. Hofman

DG OCW

  

1 (1)

nee

184.099 (176.569)

22.585 (23.434)

206.684 (200.003)

223.000

BZK/TMG

Dhr. J.P. Hoogeveen

Buitengewoon adviseur BZK

  

1 (1)

nee

189.993 (183.105)

22.606 (24.025)

212.599 (207.130)

223.000

BZK/TMG

Dhr. A.H. van Hout

DG BZK

  

1 (1)

nee

177.617 (14.344)

22.543 (1.943)

200.160 (16.287)

223.000

BZK/TMG

Dhr. P.H.A.M. Huijts

SG BZ

  

1 (1)

nee

200.234 (191.111)

22.643 (24.039)

222.877 (215.150)

223.000

BZK/TMG

Mevr. M.H.T. Jansen

DG BZK

  

1 (1)

nee

200.211 (63.105)

22.638 (8.021)

222.849 (71.126)

223.000

BZK/TMG

Dhr. C. Kaatee

DG SZW

  

1 (1)

nee

167.414 (157.021)

22.509 (22.889)

189.923 (179.910)

223.000

BZK/TMG

Mevr. P. de Kam

Plv. SG LNV

1-11-2023

 

1

nee

27.530

3.753

31.283

37.268

BZK/TMG

Mevr. G.M. Keijzer-Baldé

Plv. SG EZK

  

1 (1)

nee

175.908 (163.592)

22.553 (23.140)

198.461 (186.732)

223.000

BZK/TMG

Dhr. E.J. van Kempen

ABDTOPconsultant BZK

  

1 (1)

nee

188.095 (179.207)

22.585 (23.695)

210.680 (202.902)

223.000

BZK/TMG

Dhr. A.J.M. Kerkvliet

Algemeen Directeur Auditdienst Rijk FIN

 

1-10-2023

1 (1)

nee

110.826 (160.553)

16.884 (23.027)

127.710 (183.580)

166.792

BZK/TMG

Dhr. A.B.C. de Klerck

DG BZK

  

1 (1)

nee

192.774 (184.051)

22.627 (23.637)

215.401 (207.688)

223.000

BZK/TMG

Mevr. E.E. de Kleuver

IG JenV

1-1-2023

 

1

nee

151.078

22.465

173.543

223.000

BZK/TMG

Mevr. C.C.P. Klijn

DG SZW

15-4-2023

 

1

nee

122.486

16.030

138.516

159.460

BZK/TMG

Dhr. T.F. Kockelkoren

IG EZK

  

1 (1)

nee

164.950 (164.898)

22.531 (23.238)

187.481 (188.136)

223.000

BZK/TMG

Dhr. E.B.K. van Koesveld

DG VWS. Vanaf 1-9-2023 ABDTOPconsultant BZK

  

1 (1)

nee

188.960 (177.517)

22.585 (23.565)

211.545 (201.082)

223.000

BZK/TMG

Dhr. C.B.F. Kuijpers

DG BZK

  

1 (1)

nee

200.288 (191.760)

22.634 (24.029)

222.922 (215.789)

223.000

BZK/TMG

Dhr. M.J. Kuipers

Buitengewoon adviseur BZK

  

1 (1)

nee

108.359 (101.162)

19.535 (20.873)

127.894 (122.035

223.000

BZK/TMG

Mevr. K. Kuipers

Plv. SG SZW

  

1 (1)

nee

170.855 (160.553)

22.512 (22.772)

193.367 (183.325)

223.000

BZK/TMG

Dhr. R.P. Lapperre

DG BZK

  

1 (1)

nee

199.772 (183.768)

22.621 (23.964)

222.393 (207.732)

223.000

BZK/TMG

Mevr. J.P.M. Lazeroms

ABDTOPconsultant BZK

  

1 (1)

nee

191.838 (168.115)

22.613 (23.819)

214.451 (191.934)

223.000

BZK/TMG

Dhr. R.J.T. van Lint

ABDTOPconsultant BZK

  

0,61 (1)

nee

116.917 (128.494)

13.780 (18.935)

130.697 (147.429)

136.278

BZK/TMG

Dhr. C.H.L.M. van de Louw

DG FIN

  

1 (1)

nee

178.138 (168.395)

22.546 (23.300)

200.684 (191.695)

223.000

BZK/TMG

Mevr. P.G. Lugtenburg

DG FIN

  

1 (1)

nee

181.866 (174.388)

22.577 (23.409)

204.443 (197.797)

223.000

BZK/TMG

Mevr. R. Maas

DG JenV

  

1 (1)

nee

167.740 (143.739)

22.509 (20.849)

190.249 (164.588)

223.000

BZK/TMG

Mevr. L. Mulder

Buitengewoon adviseur BZK

  

1 (1)

nee

193.298 (183.594)

22.589 (23.921)

215.887 (207.515)

223.000

BZK/TMG

Dhr. E.S. Nijsse

DG EZK

1-5-2023

 

1

nee

108.688

14.704

123.392

149.685

BZK/TMG

Mevr. A.I. Norville

Plv. SG VWS

  

1 (1)

nee

182.176 (168.849)

22.536 (23.305)

204.712 (192.154)

223.000

BZK/TMG

Mevr. L.M.C. Ongering

Buitengewoon adviseur BZK

 

1-2-2023

1 (1)

nee

17.050 (191.924)

1.890 (23.926)

18.940 (215.850)

18.940

BZK/TMG

Mevr. A. Oppers

IG OCW

  

1 (1)

nee

200.278 (191.795)

22.640 (24.026)

222.918 (215.821)

223.000

BZK/TMG

Dhr. J.M. Osinga

DG LNV

  

1 (1)

nee

181.623 (172.216)

22.571 (23.407)

204.194 (195.623)

223.000

BZK/TMG

Mevr. K.I. van Oudenhoven-van der Zee

Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau VWS

  

1 (1)

nee

192.352 (47.174)

22.609 (6.004)

214.961 (53.178)

223.000

BZK/TMG

Mevr. E.L. Özyenici

Hoofddirecteur Bedrijfsvoering JenV

  

1 (1)

nee

159.344 (152.681)

22.479 (22.772)

181.823 (175.453)

223.000

BZK/TMG

Dhr. H. Paul

ABDTOPconsultant BZK

  

1 (1)

nee

193.644 (184.141)

22.620 (23.877)

216.264 (208.018)

223.000

BZK/TMG

Mevr. E.W.E. Pijs

DG EZK

  

1 (1)

nee

158.332 (112.189)

22.494 (16.775)

180.826 (128.964)

223.000

BZK/TMG

Mevr. G.A.M. Quak

Plv. SG FIN

1-11-2023

 

1

nee

29.478

3.759

33.237

37.268

BZK/TMG

Dhr. A.C.C. Rebergen

TG FIN

  

1 (1)

nee

197.164 (185.714)

22.614 (23.925)

219.778 (209.639)

223.000

BZK/TMG

Mevr. A.M.C. van Rijn

DG IenW

1-2-2023

 

1

nee

157.571

20.666

178.237

204.060

BZK/TMG

Mevr. C.A. van Rijnsoever

Plv. SG BZ

  

1 (1)

nee

174.102 (161.076)

22.524 (22.878)

196.626 (183.954)

223.000

BZK/TMG

Dhr. H.J.I.M. de Rooij

Plv. SG JenV

  

1 (1)

nee

188.401 (176.083)

22.578 (23.543)

210.979 (199.626)

223.000

BZK/TMG

Dhr. M.A. Roscam Abbing

Buitengewoon adviseur BZK. Vanaf 16-10-2023 DG LNV

  

1 (1)

nee

165.712 (154.633)

22.509 (23.182)

188.221 (177.815)

223.000

BZK/TMG

Dhr. W.F. Saris

DG JenV

  

1 (1)

nee

193.666 (183.202)

22.607 (23.504)

216.273 (206.706)

223.000

BZK/TMG

Mevr. N.T. van Schelven

DG FIN

  

1 (1)

nee

187.788 (175.788)

22.572 (23.683)

210.360 (199.471)

223.000

BZK/TMG

Dhr. H.W.M. Schoof

SG JenV

  

1 (1)

nee

200.290 (191.887)

22.634 (23.965)

222.924 (215.852)

223.000

BZK/TMG

Dhr. S.A.E. Schrover

DG AZ

  

1 (1)

nee

182.615 (186.472)

22.621 (23.500)

205.236 (209.972)

223.000

BZK/TMG

Mevr. J.W. Schuiling

DG BZ. Vanaf 1-8-2023 Buitengewoon adviseur BZK

  

1 (1)

nee

193.499 (186.491)

22.625 (23.916)

216.124 (210.407)

223.000

BZK/TMG

Dhr. M.R. Schurink

SG BZK. Vanaf 21-8-2023 SG DEF

  

1 (1)

nee

197.446 (191.791)

22.646 (24.038)

220.092 (215.829)

223.000

BZK/TMG

Mevr. Y. Shitrit

ABDTOPconsultant BZK

  

1 (1)

nee

170.106 (149.728)

22.523 (21.187)

192.629 (170.915)

223.000

BZK/TMG

Dhr. D.L.M. Slangen

DG LNV

  

1 (1)

nee

166.810 (7.652)

22.509 (1.043)

189.319 (8.695)

223.000

BZK/TMG

Dhr. J.H. Slootmaker

DG IenW

  

1 (1)

nee

170.106 (169.235)

22.549 (23.123)

192.655 (192.358)

223.000

BZK/TMG

Dhr. P.H. Smink

DG FIN

  

1 (1)

nee

200.278 (191.917)

22.647 (23.935)

222.925 (215.852)

223.000

BZK/TMG

Dhr. B.A.W. Snels

IG FIN

  

1 (1)

nee

154.870 (132.859)

22.445 (20.617)

177.315 (153.476)

223.000

BZK/TMG

Mevr. M. Sonnema

DG VWS

  

1 (1)

nee

176.159 (169.265)

22.618 (23.859)

198.777 (193.124)

223.000

BZK/TMG

Dhr. M.J.W. Sprenger

Buitengewoon adviseur BZK

  

1 (1)

nee

161.902 (155.913)

22.523 (23.243)

184.425 (179.156)

223.000

BZK/TMG

Dhr. G. van der Steenhoven

Hoofddirecteur Koninklijk Nederlands Meteorologisch InstItuut IenW. Vanaf 1-2-2023 Buitengewoon adviseur BZK

  

1 (1)

nee

189.945 (182.692)

22.596 (23.768)

212.541 (206.460)

223.000

BZK/TMG

Dhr. P.M. Sweers

DG BZ

1-8-2023

 

1

nee

68.172

9.380

77.552

93.477

BZK/TMG

Dhr. M.J. de Vink

DG BZ

  

1 (1)

nee

172.260 (56.195)

22.507 (7.628)

194.767 (63.823)

223.000

BZK/TMG

Dhr. A. van der Vlist

ABDTOPconsultant BZK

1-9-2023

 

1

nee

56.946

7.514

64.460

74.537

BZK/TMG

Mevr. M. Vogelzang

DG JenV

  

1 (1)

nee

188.769 (180.949)

22.600 (23.721)

211.369 (204.670)

223.000

BZK/TMG

Mevr. M.Y. Voslamber

ABDTOPconsultant BZK

1-4-2023

 

1

nee

114.205

16.821

131.026

168.014

BZK/TMG

Mevr. I.J. Vossenaar

DG OCW

  

1 (1)

nee

175.958 (165.798)

22.546 (23.214)

198.504 (189.012)

223.000

BZK/TMG

Mevr. M. van Wallenburg

DG BZK. Vanaf 13-2-2023 SG SZW

  

1 (1)

nee

182.418 (165.726)

22.546 (23.123)

204.964 (188.849)

223.000

BZK/TMG

Dhr. M.C. Wassenaar

IG IenW

16-10-2023

 

1

nee

35.316

4.712

40.028

47.044

BZK/TMG

Dhr. JK Wesseling

DG FIN

  

1 (1)

nee

198.709 (180.196)

22.590 (23.683)

221.299 (203.879)

223.000

BZK/TMG

Mevr. B Wolfensberger

DG OCW

  

1 (1)

nee

200.209 (191.827)

22.646 (24.013)

222.855 (215.839)

223.000

BZK/TMG

Mevr. YL Wolring

DG BZK

15-4-2023

 

1

nee

126.192

16.020

142.212

159.460

           

BZK/Huurcommissie

Dhr. J.W.A. van Dijk

Voorzitter

  

0,4 (0,4)

nee

70.614 (68.108)

9.079 (9.227)

79.693 (77.335)

89.819

BZK/Huurcommissie

Dhr. J.A.M. Schuurbiers

Plv. Voorzitter

  

1 (0,4)

nee

125.903 (44.000)

19.694 (7.237)

145.597 (51.237)

223.000

           

BZK/Huis voor klokkenluiders

Mevr. M.P.A. Bouman

Bestuurslid

  

0,44 (0,44)

nee

69.224 (66.465)

9.991 (10.121)

79.215 (76.586)

99.111

BZK/Huis voor klokkenluiders

Mevr. N.M. Dane

Secretaris-directeur

  

1 (1)

nee

123.699 (119.006)

20.839 (21.876)

144.538 (140.882)

223.000

BZK/Huis voor klokkenluiders

Dhr. J.P. van der Meij

Bestuurslid

  

0,44 (0,44)

nee

69.224 (66.465)

9.991 (10.121)

79.215 (76.586)

99.111

BZK/Huis voor klokkenluiders

Dhr. W.B.M. Tomesen

Voorzitter

  

0,78 (0,78)

nee

127.975 (123.057)

17.518 (17.984)

145.493 (141.041)

173.444

           

BZK/TloKB

Dhr. P.F.C. Jansen

Bestuurslid

  

0,22 (0,22)

nee

28.148 (17.632)

 

28.148 (17.632)

49.556

BZK/TloKB

Mw. Y.P. van Mastrigt

Voorzitter

  

0,22 (0,22)

nee

32.017 (20.163)

4.983 (3.436)

37.000 (23.599)

49.556

BZK/TloKB

Dhr. M.P. Tummers

Directeur/secretaris

  

1 (1)

nee

141.584 (95.179)

22.320 (15.618)

163.904 (110.797)

223.000

BZK/TloKB

Dhr. F. de Vries

Vicevoorzitter

  

0,22 (0,22)

nee

28.148 (17.632)

4.767 (3.379)

32.915 (21.011)

49.556

Wanneer op een topfunctionaris een vordering is ingesteld vanwege een onverschuldigde betaling is dit gemarkeerd in de kolom Motivering met *).

          

Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.900 of minder zijn gemarkeerd met **)

          
Licence