Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Toezichtrelaties RWT's en ZBO's

Tabel 114 Overzichtstabel inzake RWT’s en ZBO’s van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (bedragen x € 1.000).

Naam rwt/zbo

Begrote bijdrage moederdepartement aan rwt/zbo

Gerealiseerde bijdrage moederdepartement aan rwt/zbo

Begrote bijdrage overige departementen

Gerealiseerde bijdrage overige departementen

Bijzonderheden

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)

6.338

6.009

0

0

 

Huis voor klokkenluiders

5.205

4.573

0

0

 

Huurcommissie1

8.715

14.794

0

0

Er zijn bij de eerste suppletoire begroting en bij de Prinsjesdag suppletoire middelen toegevoegd.

Kadaster

80.353

80.193

0

0

 

Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB)

2.674

1.694

0

0

 

Stichting Visitatie Woningcorporaties

0

0

0

0

 

Keuringsinstanties Bouwproducten

0

0

0

0

 
1

De bijdrage uit de begroting voor de kosten van het ZBO maakt deel uit van de totale bijdrage uit de begroting aan het ZBO Huurcommissie en het agentschap DHC. In de administratie worden kosten van het ZBO niet apart verantwoord, mede omdat ze voor een groot deel samenvallen met kosten van het agentschap.

Licence