Base description which applies to whole site

7. Departementale verantwoordingsstaat

Tabel 28 Departementale verantwoordingsstaat 2023 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3) = (2) - (1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen1

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

9.237.942

9.286.890

679.570

9.831.425

9.604.031

1.059.887

593.483

317.141

380.317

           
 

Beleidsartikelen

         

1

Openbaar bestuur en democratie

392.387

394.545

14.765

423.835

308.726

16.233

31.448

‒ 85.819

1.468

2

Nationale veiligheid

400.347

400.347

14.714

497.181

452.274

19.653

96.834

51.927

4.939

3

Woningmarkt

6.146.610

6.176.615

495.600

6.095.934

6.147.722

527.254

‒ 50.676

‒ 28.893

31.654

4

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

842.211

788.072

91

1.094.665

1.017.585

23.742

252.454

229.513

23.651

5

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

132.468

132.468

3.824

153.061

139.811

15.215

20.593

7.343

11.391

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

468.592

468.592

10.927

472.455

459.952

17.663

3.863

‒ 8.640

6.736

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

143.763

143.763

64

88.908

84.756

2.546

‒ 54.855

‒ 59.007

2.482

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

145.527

145.527

120.282

159.243

159.243

243.412

13.716

13.716

123.130

14

Slavernijverleden: fonds en herdenkingscomité

0

0

0

0

0

0

0

0

0

           
 

Niet-beleidsartikelen

         

11

Centraal apparaat

540.397

541.071

19.303

799.497

772.421

175.891

259.100

231.350

156.588

12

Algemeen

25.640

95.890

0

46.646

61.541

18.278

21.006

‒ 34.349

18.278

13

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

De verplichtingstand opgenomen in de verantwoordingsstaat laat een stand zien inclusief negatieven bijstellingen ( €120 mln.). De toelichting op de negatieve bijstellingen vindt plaats in de saldibalans onder balanspost 14a Tegenrekening andere verplichting. De toelichting heeft betrekking op de negatieve bijstellingen die per saldo een omvang hebben van meer dan 10% en of meer dan € 0,1 mln. ten opzichte van de verplichtingenstand per 31 december 2022"

Licence