Base description which applies to whole site

8. Samenvattende verantwoordingsstaat agentschappen

Tabel 29 Samenvattende verantwoordingsstaat 2023 inzake baten-lastenagentschap van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4) Realisatie 2022

RvIG

    
     

Totale baten

139.293

152.112

12.819

150.655

Totale lasten

148.085

160.302

12.217

148.550

Saldo van baten en lasten

‒ 8.792

‒ 8.190

602

2.105

     

Totale kapitaaluitgaven

32.625

10.519

‒ 22.106

11.860

Totale kapitaalontvangsten

15.200

0

‒ 15.200

0

     
     

Logius

    
     

Totale baten

348.626

331.533

‒ 17.093

244.591

Totale lasten

348.626

325.669

‒ 22.957

243.636

Saldo van baten en lasten

0

5.864

5.864

955

     

Totale kapitaaluitgaven

0

‒ 63

‒ 63

0

Totale kapitaalontvangsten

0

564

564

0

     
     

O&P Rijk

    
     

Totale baten

115.204

262.618

147.414

109.639

Totale lasten

115.204

248.886

133.682

106.725

Saldo van baten en lasten

0

13.732

13.732

2.914

     

Totale kapitaaluitgaven

2.520

3.612

1.092

2.720

Totale kapitaalontvangsten

0

2.994

2.994

0

     
     

RODI

    
     

Totale baten

325.110

88.846

‒ 236.264

355.210

Totale lasten

325.110

90.338

‒ 234.772

355.723

Saldo van baten en lasten

0

‒ 1.492

‒ 1.492

‒ 513

     

Totale kapitaaluitgaven

1.000

39.754

38.754

141

Totale kapitaalontvangsten

0

2.738

2.738

343

     
     

FMH

    
     

Totale baten

164.154

169.922

5.768

151.800

Totale lasten

164.154

170.449

6.295

147.463

Saldo van baten en lasten

0

‒ 527

‒ 527

4.337

     

Totale kapitaaluitgaven

15.111

14.384

‒ 727

11.630

Totale kapitaalontvangsten

8.400

5.748

‒ 2.652

4.248

     
     

SSC-ICT

    
     

Totale baten

324.405

373.287

48.882

323.792

Totale lasten

335.955

375.884

39.929

321.608

Saldo van baten en lasten

‒ 11.550

‒ 2.597

8.953

2.184

     

Totale kapitaaluitgaven

100.500

114.462

13.962

97.328

Totale kapitaalontvangsten

71.550

58.800

‒ 12.750

48.581

     
     

RVB

    
     

Totale baten

1.470.138

1.532.823

62.685

1.371.754

Totale lasten

1.470.138

1.517.543

47.405

1.367.576

Saldo van baten en lasten

0

15.280

15.280

4.178

     

Totale kapitaaluitgaven

1.143.372

1.229.961

86.589

845.424

Totale kapitaalontvangsten

772.000

894.567

122.567

837.551

     
     

DHC

    
     

Totale baten

18.229

24.920

6.691

21.291

Totale lasten

18.229

24.273

6.044

21.078

Saldo van baten en lasten

0

647

647

213

     

Totale kapitaaluitgaven

65

596

531

119

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

159

     

RBL

    
     

Totale baten

0

129.953

129.953

0

Totale lasten

0

129.404

129.404

0

Saldo van baten en lasten

0

549

549

0

     

Totale kapitaaluitgaven

0

534

534

0

Totale kapitaalontvangsten

0

2

2

0

Licence