Base description which applies to whole site

Overzicht periodieke rapportages/beleidsdoorlichtingen

Tabel 2 Realisatie beleidsdoorlichtingen

SEA thema

Artikel(en)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Kamerstuk

Goed functionerend openbaar bestuur

1.1

 

X

    

X

 

Sterke en weerbare democratische rechtsstaat

1.2

X

X

  

X

 

X

 

2

        

Meer regie op betaalbare en duurzame woningen voor iedereen

3.1

      

X

 

3.3

      

X

 

4.1

     

X

  

4.2

     

X

  

Meer regie op een evenwichtige en duurzame verdeling van ruimte

5.1

   

X

    

5.2

   

X

    

Waardengedreven digitale samenleving

6.2

    

X

   

6.5

  

X

     

6.6

    

X

   

6.7

        

Grenzeloos samenwerkende (Rijks)overheid

7.1

 

X

X

     

7.2

    

X

   

9

        

9.1

    

X

   

9.2

    

X

   

BZK voerde tot en met 2023 beleidsdoorlichtingen uit. Vanaf 2024 worden deze onderzoeken uitgevoerd in de vorm van periodieke rapportages.

Voor het meest recente overzicht van de programmering van periodieke rapportages/beleidsdoorlichtingen, zie het overzicht Ingepland en uitgevoerd onderzoek op rijksfinancien.nl.

Voor de realisatie van deze andere grote (evaluatie)onderzoeken, zie bijlage 3 "Afgerond evaluatie- en overig onderzoek".

Licence