Base description which applies to whole site

5.3 Artikel 11 Geheim

Het niet-beleidsartikel Geheim op basis van artikel 2.8 van de Comptabiliteitswet 2016 kent geen artikelonderdelen. Dit niet-beleidsartikel is bestemd voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten waarvoor geldt dat openbaarmaking via toedeling aan een expliciet beleidsartikel niet in het belang van de Staat is.

Tabel 16 Budgettaire gevolgen van niet- beleidsartikel 11 (bedragen x € 1.000)
  

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

  

2019

2020

2021

2022

2023

2023

2023

Art.

Verplichtingen

14.617

10.891

14.724

16.893

18.468

15.685

2.783

         
 

Uitgaven

14.617

10.891

14.724

16.893

18.468

15.685

2.783

         

11.0

Geheim

14.617

10.891

14.724

16.893

18.468

15.685

2.783

 

Geheim

14.617

10.891

14.724

16.893

18.468

15.685

2.783

 

Geheim

14.617

10.891

14.724

16.893

18.468

15.685

2.783

         
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

         

Toelichting op de instrumenten

De geheime uitgaven worden onderzocht door het college van de Algemene Rekenkamer.

Licence