Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

D. BIJLAGEN

Bijlage 1 Projectoverzichten 152

1. Verkenningenprogramma 152

2. Planstudieprogramma Rijkswegen 155

3. Realisatieprogramma Rijkswegen 157

4. Planstudieprogramma Waterbeheer en Vaarwegen 159

5. Realisatieprogramma Waterbeheer en Vaarwegen 160

6. Planstudieprogramma Railwegen 162

7. Realisatieprogramma Railwegen Personenvervoer 163

8. Planstudieprogramma Hogesnelheidslijn 165

9. Realisatieprogramma Hogesnelheidslijn 166

10. Planstudieprogramma Railwegen 167

11. Realisatieprogramma Railwegen 168

12. Planstudieprogramma Multi- en intermodaal vervoer 169

13. Realisatieprogramma Multi- en intermodaal vervoer 170

14. Realisatieprogramma Betuweroute 171

15. Planstudieprogramma Regionale/lokale infrastructuur 172

16. Realisatieprogramma Regionale/lokale infrastructuur 174

17. Realisatieprogramma Duurzaam Veilig 177

Bijlage 2 Economische en Functionele classificatie 178

Bijlage 1 Projectenoverzicht

1. Verkenningenprogramma (art. ond. 01.01.01)

LokatieProbleemIndicatie modaliteitReferentiekaderVerantwoordelijkGereed
Achterlandverbindingen     
Goederenroute BR-Noord-Nederlandontsluiting BetuwerouteRail goederen V&W2001
Goederenroute Zuid-NederlandcapaciteitstekortRail goederen V&W2001
R'dam-Roosendaal-Antwerpen-SloecapaciteitstekortRail goederenSVVII/ovBelgiëV&W1999
IJmond-Utrecht-Zevenaar grensIJmond op BRRail goederenSVVIIV&W1999
      
Interregionaal     
A'dam-Harlingen (incl. sluizen Kornwerderzandvaarwegafmeting en schutcapaciteitHWVSVVIIV&W2000
ZuiderzeelijnstructuurversterkingOVSNNV&W2000
      
Groningen, Friesland, Drente     
LeeuwardencongestieHWNSNNV&W1999
Zwolle-MeppelcongestieHWNSNNV&W2000
Leeuwarden-WestontsluitingOV/OWNStructuur schets LWgemeente1999
Ontsluiting Goutum (Leeuwarden)ontsluitingOV/OWNVINEXACTgemeente1999
Ontsluiting Delftlanden/Rietlanden (Emmen)ontsluitingOWNVINEXACTgemeente1999
Stadsgewestelijk Openbaar Vervoer-Groningenonvoldoende kwaliteit OVOVR/PVVPprovincie2000
      
Overijssel, Gelderland     
Vaarwegen Oost-Nederland (IJssel, Twenthekanaal, Meppel/onvoldoende kwaliteitHVWSVVIIV&W1999
Multimodaal terminal Valburg (Rijksbijdrage)ontsluiting regio Cie. v. DuurenV&W2000
Arnhem CSonvoldoende kwaliteit ovOVTTPV&W1999
Nijmegen-Roermondonvoldoende kwaliteit ovOVTTPV&W2000
Toekomstvisie Nederrijn-Lekonvoldoende kwaliteitHVWSVVIIV&W2000
Regionale rail Arnhem-Nijmegenonvoldoende kwaliteit OVOVRVVPVenW1999
Almelo-Zuidverkeersonveiligheid/leefbaarheidOWNRVVPgemeente1999
      
Utrecht/Flevoland     
Randstadspoor 2e fasecapaciteitstekort, onvoldoende kwaliteit ovOVTTPV&W2000
– Utrecht-Eemland      
– Breukelen-Driebergen-Ede      
Utrecht-Eemnesverkenning nieuwe stijl bestuurlijk overlegProvincie  
Utrecht-Hoevelakenverkenning nieuwe stijl bestuurlijk overlegProvincie  
Oostflank Utrecht (fase 2 + 3)onvoldoende kwaliteitOVISPBRU1999
Transferia Regio Utrecht (fase 2)onvoldoende kwaliteitOWNSVVBRU/Prov. 2000  
Westelijke invalsroute UtrechtontsluitingOWNISPBRU1999
HOV Mijdrecht – A2onvoldoende kwaliteitOVPVVPProvincie1999
OV-Leidsche Rijn-Maarssenontsluiting bouwlocatieOVVINEXACTBRU2000
Fietsverbinding Leidsche Rijnonvoldoende kwaliteitOWN/FietsVINEXBRU2000
Almere Poortontsluiting bouwlocatieOVVINEXACTgemeente1999
      
Noord-Holland     
De Zaanpotentiële hoofdvaarwegHVWSVVIIProvincie1999
Regionetcapaciteitstekort, onvoldoende kwaliteit ovOVTTPV&W1999
* corridor Haarlemmermeer-Schiphol-Zuidtak-Almerecapaciteitstekort, onvoldoende kwaliteit ovOVTTPV&W1999
* corridor Zaanlijn, incl. rail/waterkruising Nauernasche Vaartcapaciteitstekort, onvoldoende kwaliteit ovOVTTPV&W1999
* rail/waterkruising Vecht bij Weespcapaciteitstekort, onvoldoende kwaliteit ovOV/VWTTPV&W1999
* Wormerveer inhaalgelegenheidcapaciteitstekort, onvoldoende kwaliteit ovOVTTPV&Wna 2000*
* Uitgeest vierde perronfasecapaciteitstekort, onvoldoende kwaliteit ovOVTTPV&Wna 2000*
      
Noordvleugel Randstad (congestiepakket)capaciteitstekort, onvoldoende kwaliteit ovOVTTPV&W1999
*Corridor agglo Amsterdam-WaterlandvervoersketenOV ROA2002
*busstation Amsterdam CSvervoersketenOV ROA1999
*NoordZuidlijn: Buikerslootmeerplein – Purmerend / WTC Schiphol/Uithoornonvoldoende kwaliteit OVOV ROA2000
*Zuid-Tangent fase 2 / West-Oost (fes-impuls 98)congestieOVP/RVVP'sROA/gem. 1999  
Sloten / MAPontsluitingOVVINEXROA1999
Oostelijk Havengebied (Java/KNSM-eiland)ontsluiting bouwlocatieOV ROA1999
Amsterdam, IJ-boulevard centraal/west, 2e faseontsluitingOWN ROA1999
Amsterdam, Oude Haagsewegonvoldoende kwaliteitOWN ROA1999
Heerhugowaard-Alkmaar, HAL deel convoldoende kwaliteitOV/OWNVINEXprovincie2000
Beverwijk, westelijke randwegontsluitingOWNRVVPgemeente1999
Hilversum, Buitencircuitverkeersonveiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheidOWNRVVPgemeente1999
Schiphol, Beech AvenueontsluitingOWNPKB SPLROA1999
Wegenstructuur HaarlemmermeerontsluitingOWN ROA1999
BroekpolderontsluitingOVVINEXACTprovincie2000
Houthaven/WesterdokseilandenontsluitingOVVINEXACTROA1999
      
Zuid-Holland     
Hartelkanaalnauwe passage en doorvaarthoogteHTAROM-RijnmondV&W/R'dam2000
Botlekbrugnauwe en gevaarlijke passagesHTAROM-RijnmondV&W2000
Den Haag CScapaciteitstekort, onvoldoende kwaliteit ovOV V&W2000
Rotterdam CScapaciteitstekort, onvoldoende kwaliteit ovOV V&W2000
Hoek van Holland strandlijnonvoldoende kwaliteit ovOVTTPV&Wna 2000*
Schiedam-Rotterdam en aansl. OW-metroonvoldoende kwaliteit ovOVTTPV&W2000
Rijswijk-Schiedam, incl. spoorcorridor Delftonvoldoende kwaliteit leefmilieuOV V&W1999
Tramplus (streefbeeld 2010)upgrading/uitbreiding OV-netwerkOVRVVPSRR 
Rotterdam, Parklane fase 3, Matl.weg./MarconipleinontsluitingOWNRVVPSRR2000
Rotterdam, 2e MaasvlakteontsluitingOWN2e MaasvlakteSRR2000
Verlenging OV IJsselmondeontsluitingOVVINEXACTSRRna 2003
Verlenging Tramplus naar Maasoever/Vlaardingenonvoldoende kwaliteitOVVINEXACTSRR2000
Ontsluiting Noordrand IIontsluitingOVVINEXACTSRR2000
Busontsluiting Noordrand II/III richting R'dam AlexanderontsluitingOVVINEXACTSRR2000
HOV Rotterdam – DrechtstedenbereikbaarheidOVRVVPSRR1999
N209 (A13 – Bleiswijk)onvoldoende kwaliteitOWNRVVPSRR2001
      
OV-structuur Drechtstedenonvoldoende kwaliteit OV OVRVVPStuurgr.Vinex Drechtsteden2000
Agglonet (netwerkstudie)upgrading/uitbreiding OV-netwerkOVRVVPHaaglanden  
Wateringse Veld (agglonet)ontsluiting bouwlokatieOVVINEXHaaglanden2000
Ypenburg/Nootdorpontsluiting bouwlokatieOWNVINEXHaaglanden1999
Fietsbruggen Leidschenveen/YpenburgontsluitingfietsVINEXACTHaaglanden1999
      
Rijn-Gouwelijn (voorh. Regionale rail Gouda-Alphen-Leiden)onvoldoende kwaliteitOV V&nW1999
      
Rijn-Gouwe WestbereikbaarheidOWN/HWN/OVP/RVVPprovincie ZH1999
      
Brabant, Zeeland, Limburg     
Burgemeester Deelenkanaal Osscapaciteittekort, uitbouwen vervoerstroomHVWRuitstudieOss1999
Railinfrastructuur Westelijke MijnstreekveiligheidRail goederen V&W2000
Bascule bruggen Terneuzenvervanging bestaande brug VlaanderenVlaanderen1999
HOV Breda – Oosterhoutonvoldoende kwaliteitOV gemeente2000
Bereikbaarheid oostzijde stadsregio EindhovenontsluitingOWNHWNSRE2000
Breda, WesttangentontsluitingOWN gemeente1999
Breda stationsomgevingcapaciteitstekort, onv. kwaliteitOV/OWN gemeente2000
Tilburg, Noordwest-tangentontsluitingOWN gemeente1999
Den Bosch-Veghel (N266)bereikbaarheid/veiligheidOWN provincie2000
Helmond, WesttangentontsluitingOWNVINEXgemeente1999
Ontsluiting Rosmalen NoordontsluitingOVVINEXACTprovincie1999
Scheldeterrein VlissingenontsluitingOVVINEXACTgem./prov.1999
Maastricht, Maaskruisend verkeerontsluitingOWN gemeente1999
      
Overig     
OpstelterreinencapaciteitstekortOV V&W2000
Verhoging rijsnelheid bestaand netonvoldoende kwaliteit ovOVSVVIIV&W2000
Schiphol, Aalsmeer, RCS HoofddorpontsluitingIntermodaalTIBV&W1999
Ondergrondse Stedelijke distributiebereikbaarheid binnenstedenIntermodaalmotieV&W2000

* Datum gereed is nog onder voorbehoud van inplanning in Railned-programma.

2. Planstudieprogramma Rijkswegen (art.ond. 01.01.01) prijspeil 1999

ProjectKosten- in MfIJkpuntPlanning 
Omschrijvingmin  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 later
    1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234
CATEGORIE 1:                                          
                                           
Voor tracèbesluit cq projectbeslissing nog te nemen                                          
                                           
A2 Everdingen – Deil/Zaltbommel – Empel3     811          tb         pr               
A2 Rondweg Den Bosch (Empel – Vught)3     550          tb         pr               
A2 Tangenten Eindhoven 3     1 226    tn         tb         pr           
A15 Benelux – Vaanplein 3     1 014               tn   tb         pr      
A15 Maasvlakte-Vaanplein/aansluiting Vondelingenplaat en Hoogvliet     162                                    
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 1     238    tn                   tb     pr     
N61 Hoek – Schoondijke     213         tn    tb           pr         
N50 Brug Ramspol     81         sn    tn     tb     pr         
A7 Rondweg Sneek     108             tb            pr         
A12 Oost (Utrecht – Duitse grens), alleen benutting, inclusief aansluiting Veenendaal 34     608              tn         tb        pr  
A50 Ewijk – Valburg/Grijsoord (Waalbrug Ewijk)     502                       tn          tbpr
A1 Craag benutting, in samenhang met Benutting A9 Badhoevedorp-Velsen 5     679          tn    tb             pr      
«A9 Badhoevedorp-Velsen Benutting; in samenhang met A1 CRAAG benutting»     x                                    
A74 Venlo in samenhang met A73 zuid, N68 en de Oosttangent Roermond 6     x               tn    tb         pr     
N34 omleiding Ommen, in combinatie met N35 (zie hierna)     x          tn         tb               
N9 Koedijk – de Stolpen     55                        tb        pr  
                                           
Na tracèbesluit cq projectbeslissing genomen                                          
A2 Holendrecht Oudenrijn (CAU)7     1 323          pr                         
A4 Burgerveen – Leiden 3     1 300             tb10      pr               
N31 Leeuwarden – Drachten     147    tb        pr                      
N33 Spijk – Eemshaven     22    tb    pr                          
A4 Dinteloord – Bergen op Zoom, onderdeel Omlegging Halsteren     122    tb                 pr             
A73 Venlo – Maasbracht, incl. omleiding Haelen, in samenhang met de A74, N68 en de Oosttangent Roermond 6     1 442                      pr             
N11 Alphen a/d Rijn-Bodegraven     132         pr                          
N35 Zwolle-Almelo in combinatie met N34     380                      pr             
A59 Rosmalen-Geffen     243                  pr                 
N57 Veersedam-Middelburg     274   pr                                
Totaal categorie 1     11 632                                    
                                           
CATEGORIE 2:                                          
                                           
Voor tracèbesluit cq projectbeslissing nog te nemen                                          
A1 Craag1 2503 060             tn    tb             pr       
A12 Utrecht-Veenendaal460925                 tn          tb         pr 
A12 Veenendaal-Ede350550                 tn          tb         pr 
A12 Ede-Duitse )tb         pr                                 
A 2/76 Urmond – Kerensheide – Hoensbroek 3310550                 tn     tb         pr      
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 26082 028        tn                   tb    pr      
A1 Eemnes – Barneveld 3114 8624            sn     tn         tb         pr 
A1 Barneveld – Deventer 3224 8693            sn     tn         tb         pr 
A1 Deventer – Hengelo 3109 8245            sn     tn         tb         pr 
A2 Holendrecht – Oudenrijn 346 8658            sn     tn         tb         pr 
A2 Oudenrijn – Deil 3227 81 386            sn     tn         tb         pr 
A2 Den Bosch – Eindhoven 3108 8310            sn     tn         tb         pr 
A2 Leenderheide – Budel 335 8276            sn     tn         tb         pr 
A2 Grathem – Urmond 3487 8705            sn     tn         tb         pr 
A4 De Hoek – Prins Clausplein 3262 81 397            sn     tn         tb         pr 
Totaal categorie 25 05314 448                                        
                                           
CATEGORIE 3a                                          
                                           
A10 Coentunnel                                           
N200 Halfweg                                           
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom, noordelijk deel9                                          
A13/A16 Rotterdam                                           
A2 Passage Maastricht                                           
A5 Westrandweg                                           
A4 Delft-Schiedam                                          

Bij de kosten voor uitvoering van sommige projecten is PM vermeld, bij deze projecten zal een referentievariant worden gehanteerd.

3 Project in het kader van «Samenwerken aan Bereikbaarheid»

4 de benuttingsvariant is onderdeel van de categorie 2 studie A12 Utrecht – Duitse grens

5 de benuttingsvariant A1 CRAAG is onderdeel van de categorie 2 studie A1 CRAAG

6 In het bedrag van 1422 voor A73, A74, N68 en oosttangent Roermond is niet de bijdrage van de regio ad 100 miljoen inbegrepen.

De projecten A73 (aanleg A73 in de periode 2003 – 2007 voor een budget van 1312 mln), A74 (aanleg A74 voor 2008 voor een budget van 125 mln), N68 (60 miljoen) en de Oosttangent Roermond (25 miljoen) zullen voor een totaalbedrag (produktuitgaven) van 1522 worden uitgevoerd. Tussen de verschillende projecten kan egalisatie plaatsvinden, waarbij de totale som van 1522 miljoen niet mag worden overschreden.

7 De 1305 miljoen betreft alleen het V&W deel, alleen mogelijk als ook VROM en regio bijdragen (225 miljoen in 2002 t/m 2004)

8 De benuttingsalternatieven worden nog doorgelicht op mogelijkheden tot verdere versobering.

9 voor dit project geldt dezelfde planning als voor het project A4 Dinteloord–Bergen op Zoom onderdeel Omlegging Halsteren

10 betreft ingetrokken deel van het tb bij Leiden en Leiderdorp

Legenda:

sn startnotitie of studieplan

tn trajectnota of projectnota

tb tracèbesluit/projectbesluit

3. Realisatieprogramma Rijkswegen (art. ond. 01.01.02) prijspeil 1999

ProjectKosten x f 1 mlnPlanning gereed huidig MIT Planning gereed vorig MIT
WegOmschrijvingTotaalt/m'98199920002001200220032004Later
 Stadsgewest Amsterdam           
2Aansluiting Meibergdreef 1370118438    20002000
5Verlengde Westrandweg60828910410214410561 20032003
             
 Stadsgewest Rotterdam           
42e Beneluxtunnel, incl. aansl.wegen 13 asw 2x2 wordt asw 2x2+2x2 en aanpassing B.ster78023313115218282   20022002
15«Europaweg (Dintelhavenbrug; Calandtunnel en» 3 aansluitingen) 1231 291135182247256212148111 20042004
15Vaanplein (rw 29)-Ridderster (rw 16) Breiwerken/parallelbanen/2fly-overs 133202792220     19981998
16Ridderkerk – Hendrik Ido Ambacht 13559141815    20002000
20«Giessenplein; reconstructie 23»687252089   20022001
29Rotterdam (rw 15)-Heinenoord asw 2x2 wordt asw 2x3, incl. aanleg langzaamverkeerstunnel 23257212396     19991999
             
 Stadsgewest Den Haag           
4Leiden (rw 11 oost) – Pr.Clausplein (rw12) asw 2x2 wordt 2x3 132642421561    19981998
11«Leiden(rw 4)-Alphen a.d.Rijn; Aanleg aw 1x2, incl. Alphen aquaduct»315267399     19991998
14Wassenaar-Leidschendam (verlengde Landscheidingsweg incl. aansluiting Hubertusviaduct)6743529589813421993920042004
44Aanpassing traject Wassenaar31341113    20011999
             
 Stadsgewest Utrecht           
2Knpt. Oudenrijn (rw 12)-Knpt. Everdingen (rw 27), incl. 2e brug o/d Lek bij Vianen en verzorgingsplaats: asw 2x3/2 wordt 2x4/313248855825452411  20032003
12«Lunetten-Bunnik; asw 2x2 wordt 2x3 13»65587      19991998
             
 Corridor Randstad-Midden-Zuid-Duitsland           
2Tweede brug o.d. Waal bij Zaltbommel incl. 243 aansluitende wegen: Aanleg asw 2x3 1324322213    8 19981998
15Reconstr. aansl. bij H-Giessendam en Sliedr. 1329437302030303030902 0082 008
             
 Corridor Randstad-Belgie-Frankrijk           
4Knpt. Badhoevedorp-aansluiting Hoofddorp, incl. 2e Schipholtunnel: asw 2x4 wordt 2x3+2x2 13251204434     19991999
16Moerdijk-Breda-Galder1 1152348891131261631374152008nvt
             
 Overige Hoofdwegennet           
9Heiloo-Alkmaar475 2219    20011999
9Alkmaar-Den Helder, lokale aanpassingen 273391879    20002000
27Knooppunt Eemnes-Almere, incl. 2e brug Aanleg asw 2x2 2198152406     19991999
30Rw 12 – Postweg (omlegging Ede) asw 2x22196486210505624 20042004
32Wolvega noord-Heerenveen(rw 7), incl. knpt. H'veen: aw 1x2 wordt asw 2x21671023827     19991999
37Hoogeveen-Holsloot-Emmen (rw 34) -Duitse grens: aw 2x2/asw 2x2 3240493529291620323320052005
50Kampen-Ramspol-Emmeloord 222022203152502025 20042004
50Eindhoven-Oss asw 2x2 2365812244791481487442 20032 006
58Knooppunt De Baars 32712114     19991999
58Omlegging om Etten Leur aw 2x2 wordt asw 2x2 318311644194    19991999
 Dynamisch Verkeersmanagement 3 en 51 142 287202155112233153   
 Kleine projecten  2556       
 Afronding projecten  36        
 Uitvoeringskosten planstudieprojecten nà tracébesluit   31 80179264   
 Uitvoeringskosten planstudieprojecten vòòr tracébesluit    56628991   
 Voorbereidingskosten 4  3116263512930   
 Totaal Programma  1 4411 3121 4361 3121 4771 100   
 Directe Uitvoeringsuitgaven  288262287262295220   
 Aflossing tunnels  949597979797   
 Totaal Programma  1 8231 6681 8201 6711 8691 416   
 Overplanning  – 166– 152– 165      
             
 Totaal programma (IF01.01.02)  16571 5161 6541 6711 8691 416   

1 Projecten in het kader van Samenwerken aan Bereikbaarheid

2 (deels Investeringsimpuls 1994

3 Project beh. tot het Trans Europese Netwerk (TEN) zoals afgegeven in Beschikking nr. 1692/96/EG van het Eur. Parlement en de Raad van 23 juli 1996

4 Inclusief rijksweg 2 Holendrecht-Oudenrijn met kasreeks 1999–2004, t.w. 12, 14, 22, 32, 37 en 30 Mf, zijnde alleen V&W-deel. Alleen mogelijk als ook VROM en regio bijdragen (225Mf in 2002 t/m 2004)

5 Voor Dynamisch Verkeersmanagement worden de totale Produktuitgaven begroot op 1620 Mf (prijspeil 1999) in de periode 1998 t/m 2004.

4. Planstudieprogramma Waterbeheren en Vaarwegen (art. ond. 02.02.01) prijspeil 1999

ProjectomschrijvingKosten uitvoering in MfPlanningUitvoeringsperiode
'99'00'01'02'03'04later
  1 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 4 
Tracebesluit cq. projectbesluit nog te nemen         
          
Waterbeheren         
Studie naar vergroting spuicapaciteit Afsluitdijkp.m.sn     uona 2004
          
Vaarwegen         
Fries Groningse kanalen         
Vaarweg Lemmer-Delfzijl (planstudiedeel)234pruo     vanaf 2001
– Kunstwerken          
– Verruimingen          
          
IJsselmeergebied         
Vaarroute Ketelmeer (planstudiedeel)33      uona 2004
          
Rijn en Rijntakken         
Waal, toekomstvisie planstudiedeel300pr     uona 2004
Twenthekanaal, planstudiedeel72–127  pr   uona 2004
Vaarweg Almelo-Coevordenp.m. sn      na 2004
          
Amsterdam Rijnkanaal en Noordzeekanaal         
Lekkanaal/ 3e Kolk Beatrixsluis147sn      na 2004
Amsterdam-Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg35tbpr    uona 2004
Zeepoort IJmond800–1000sn tn    na 2004
          
Maas, Maaskanalen en Midden-Limburgse kanalen en Noord-Brabantse kanalen         
Zuid-Willemsvaart, gedeelte Maas-Berlicum/Den Dungen420tbpr    uona 2004
Wilhelminakanaal Tilburg100tntbpr   uona 2004
Maasroute, modernisering fase 2          
– Verruimen tot klasse Vb900 tbpr   uona 2004
Bouw 4e sluiskolk Ternaaienp.m.sn       na 2003

sn Startnotitie/studieplan gereed

tn Trajectnota/projectnota gereed

tb Tracèbesluit/projectbesluit

pr Procedures rond

uo Beschikking/uitvoeringsopdracht

up Uitvoeringsperiode

5. Realisatieprogramma Waterbeheren en Vaarwegen (art. ond. 02.02.02) prijspeil 1999

 Kosten x f 1 mlnPlanning gereed Huidig MIT Planning gereed Vorig MIT
ProjectTotaalt/m 1998199920002001200220032004Later
Waterbeheren           
            
IJsselmeergebied           
Depot IJsseloog279248238     20002002
Inrichting IJsselmonding25 51010    2001n.v.t.
            
Amsterdam Rijnkanaal en Noordzeekanaal           
Depot Averijhaven7 7      1999n.v.t.
            
Beneden Rivieren           
Depot Hollandsdiep175  9885050502005n.v.t.
            
Delta           
Depot Koegorspolder79 1171744   nog te bepalenn.v.t.
            
Project wateroverlast           
«Uitbreiding gemaalcapaciteit IJmuiden, Nieuwegein, Gouda; realisatie»121  9154354  2003n.v.t.
            
Sub-totaal Waterbeheren686248365350951045050  
            
Vaarwegen           
            
Fries Groningse kanalen           
Vaarweg Lemmer Delfzijl (incl. spoorbrug Grou)1486924331210   20022002
            
IJsselmeergebied           
2e Krabbergatsluis125 1732302917  20032003
Vaarroute Ketelmeer28  8875  20032003
Verbeteren vaargeul IJsselmeer Amsterdam-Lemmer352116106   20022002
Aquaduct Veluwemeer (Hardersluis)53 162512    20012001
            
Rijn en Rijntakken           
Waal realisatie toekomstvisie1801251323127   20022002
«Twenthekanalen, verruiming+ zijkanalen; excl. kunstwerken en planstudiedeel»12015  11530401920052004
            
Amsterdam Rijnkanaal en Noordzeekanaal           
Lekkanaal, verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen. 31 29875  20032003
Renovatie Noordzeesluizen IJmuiden484308373926273017 20042003
Renovatie Oranjesluizen83531812     20002000
            
Delta           
Verdrag verdieping Westerschelde, incl. natuurherstel34063934430305525 20042004
            
Maas, Maaskanalen en Midden-Limburgse en Noord Brabantse kanalen           
«Zuid Willemsvaart; herstart traject Veghel-Den Dungen»572061516    20012000
«Zuid Willemsvaart; renovatie middendeel kl. II»10814312121212271620052004
2e sluis Lith121663322     20002000
Maasroute, modernisering fase 1, brugverhogingen Roosteren en Echt33  510126  20032002
Maasroute, modernisering fase 1, voorhavens en wachtplaatsen1199429104   20012002
            
Overig           
Tijdelijke beleidsregeling binnenvaartaansluitingen (TBBV)618101410613  n.v.t 
Projecten < 25 mln. 190563525245342 n.v.t 
Sub-totaal vaarwegen2 31689331034323117717615135  
Totaal productuitgaven3 0021 14134639628127228020185  
Totaal directe uitvoeringsuitgaven22755303632272225  
Totaal realisatieprogramma incl. overplanning3 2291 19637643231329930222685  
Overplanning  – 36– 35– 32  
Totaal realisatieprogramma excl. overplanning  41246734529930222685  
Planstudie Lemmer-Delfzijl (excl. spoorbrug Sauerd)234   551010204  
Begroting (artikel 02.02.02)  340397286304312236   

6. Planstudieprogramma Railwegen (personenvervoer) (art. ond. 01.02.01) prijspeil 1999

ProjectKosten uitvoering x f 1 mlnIJkpunt19992000200120022003200420052006LaterIndienststelling 
Prj.IDOmschrijvingMinMax 123412341234123412341234123412341234 
3 017Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporig incl. 1e fase Randstadspoor 1251 0861 7961 086        TNTB  UO PR                      2 009
 Arnhem West: vrije kruising 125119154119    TN TB     UO  PR                     2 006
 Arnhem 4e perron 125239309239    TN TB     UO  PR                     2 006
 Arnhem Velperbroek Aansluiting: vrije kruising 1254910449    TN TB         UO  PR                 2 008
9 525Hanzelijn 121 45020001 450   TN    OT TBUO   PR                     2 010
 «Benutting; Fietsenstalling Amsterdam CS 5»505050                        UO             
 «Benutting; Kleine stations 3»10 p/j1010                        UO             
 Grote stations335335335                                       
 BB21/25 KV (implementatie excl. HSL/BR1 32571 3251 325                                      
 Veiligheidsknelpunten, overwegen 465 p/j6565                                      
 Hilversum 2e fase4545                                        
 Uitgeest de kleis5858  
Totaal Kosten Uitvoering4 8316                                        

1 Project behorende tot het Trans Europese Netwerk (TEN) zoals aangegeven in Beschikking nr. 1692/96/EG van het Europese Parlement en de Raad van 23 juli 1996

2 Samenhang met TTP, besluitvorming over de Hanzelijn zal plaatsvinden in samenhang met de nog te verrichten verkenning naar de Zuiderzeelijn

3 «In de periode voor 2005 worden ook kleine stations aangelegd; deze uitgaven zijn verwerkt in budgetten als Randstadrail. Na 2005 uitgaven via een jaarlijks vast te stellen programma»

4 Het programma tot en met 2004 is ingepast in de realisatietabel

5 Project gefinancierd uit extra middelen regeerakkoord 1998

6 Totaal bedrag is inclusief één jaartranche Kleine Stations en Veiligheidsknelpunten.

7 Van dit bedrag is f 800 mln. gereserveerd in de periode tot en met 2010.

TN Trajectnota/projectnota

TB Tracebesluit/projectbesluit

UO Uitvoeringsopdracht

PR Procedures rond

7. Realisatieprogramma Railwegen Personenvervoer (art. ond. 01.02.02 prijspeil 1999

ProjectKosten x f 1 mlnPlanning gereed Huidig MIT Planning gereed Vorig MIT
Project IDOmschrijvingTotaalt/m 1998199920002001200220032004Later
 Amsterdam – Den Haag – Rotterdam – Dordrecht 2           
1.010Amsterdam CS – Zaanstraat: 6-sporig27526033333  19961996
1.020Riekerpolder – Schiphol – Hoofddorp: 4/6/4-sporig1 1451 031791817    94/98/0094/98/00
1.011Rotterdam Zuid – Dordrecht: 4/6-sporig 3831645353029282625131997/pm1997/pm
 Rotterdam/Den Haag – Utrecht 2           
2.030Gouda Westzijde: 5e spoor322921     19981998
2.061Woerden – Harmelen: 4-sporig fase 2 1308 1530456060504820062006
             
 Amsterdam – Utrecht – Maastricht/Heerlen 2           
3.012Utrechtboog43741845859560508020052005
3.101Amsterdam Bijlmer – Loenen: 4-sporig 8558 11530808010025220072007
3.011Loenen – Maarssen: 4-sporig628836507010510010015920062006
3.013Maarssen – Utrecht CS: 4-sporig258 2550403030305320062006
3.020Den Bosch: wijziging emplacement + 3e spoor9477443321 19981998
3.032Boxtel – Liempde: 4-sporig + vk. 26822625107    19981999
3.033Liempde – Eindhoven: 4-sporig8142231371147070453012520022003
3.035Aanpassingen Houten Castellum6111530105   20002000
 Amsterdam/Schiphol – Den Helder/Hoorn           
4.040Hemboog 5246 125354055553520042005/2006
 Amsterdam/Amersfoort – Zwolle – Groningen 2           
5.020Amersfoort – Amersfoort aansl.: 4-sporig2752422634    19981998
 Utrecht – Arnhem – Zevenaar           
6.010Arnhem Westzijde 2103821254    19981998
 Stations en stationsaanpassingen           
9.110Amsterdam CS spoor 15 2514812     19981998
9.111Amsterdam CS spoor 10/15 2110 8252535125 20032003
9.115Amsterdam CS westelijke tunnel 25393644    20002000
9.900Nieuwe halten (incl. OLAN)16754     diversdivers
 Overige lijndelen           
9.520Flevolijn Gooiboog 2133174345151111 20022002
9.540Groningen – Leeuwarden: 2-sporig150122208     19981998
9.550Groningen – Sauwerd107 11530321510420032003
 Breda – Breda aansluiting 6218  102525303593  
 Overige projecten enz.           
9.910AKI-plan en veiligheidsknelpunten 441385514151516767 diversdivers
9.930Nazorg gereedgekomen lijnen/halten28 2071      
9.950Kleine projecten 71742023152520171440diversdivers
9.970Verbetering energievoorziening 1500 V (1e en 2e tranche)219196203     19991998/1999
9.971Nootdorpboog115  723323512620032002
9.972IGO+40  20155   20012001
 Benutting           
9.982Stationsstallingen (kwaliteit)50 1010101010  divers 
9.981Emplacementen (geluid 4100  2020202020 divers 
 BB21 / 25 kV (ontwikkelkosten)190 1050505030    
             
 Voorbereidingsuitgaven Planstudie- Verkenningenprogr.           
 Diverse studies/onderzoek6 33  
             
Totaal realisatieprogramma inclusief overplanning85073 316649720776815708615908  
Overplanning 9  – 39– 103– 105– 25     
Totaal realisatieprogramma exclusief overplanning  610617671790708615908  
Ruimte voor planstudieprojecten 9      153170   
Begroting (= art. ond. IF 01.02.02)  610617671790861785   

1 Projecten in kader van SWAB/TIB

2 Project behorende tot het Trans Europese Netwerk (TEN) zoals aangegeven in Beschikking nr. 1692/96/EG van het Europese Parlement en de Raad van 23 juli 1996.

3 Dit project bestaat uit 3 delen; R'dam Zuid – Dordrecht deel NS-R (f 663.9 mln); Trajectdeel Barendrecht (f 163,4 mln); en Wisselcomplex Kijfhoek (f 4.5 mln).

4 Genoemde bedragen in 2004 zijn structureel en lopen dus ook na 2004 door

5 Project gefinancierd uit extra middelen Regeerakkoord 1998

6 Momenteel zijn gesprekken gaande met de projectdirectie HSL-Z inzake overdracht naar de HSL-Z, omdat deze aansluiting voortvloeit uit de wens de HSL-Z aan te sluiten op Breda.

7 Het betreft de projecten: Weesp, Gooilijn, Zwolle – Enschede, Opstelterrein Binchorst, Hilversum 4e/5e perronfase (1e fase), knelpunt Baarn, Groningen Leer, Enschede Gronau, Purmerend Overwhere, Holendrecht, en de halten Nijmegen Waalsprong, Arnhem Zuid en Amersfoort Vathorst

8 Opleverdatum 2006 is exclusief passage Abcoude.

9 Inclusief reservering voor BB21 en Abcoude.

8. Planstudieprogramma Hogesnelheidslijn (art. ond. 03.03) prijspeil 1999

ProjectKostenPlanningUitvoerings- periode
Prj.IDOmschrijvingUitvoering199819992000200120022003200420052006later
   1 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 4 
 HSL-Oost3 000 – 6 000  TNOT TB PR  
 Budget planstudieprogramma3 000 – 6 000           

In de lopende Tracé/Mer-procedure wordt een range van varianten onderzocht. De minimale variant van de hogesnelheidslijn op maaiveldnivo kost ca. f 3 mrd.

Afhankelijk van de functionale eisen en de uiteindelijke inpassingsoplossingen kan het project leiden tot een beslag op de middelen van ca. f 6 mrd.

Conform de PKB-Schiphol wordt over uitvoering en financiering van de HSL-Oost beslist op het moment dat een Tracébesluit wordt genomen.

LEGENDA:

SN Startnotitie/studieplan gereed

TN Trajectnota/projectnota gereed

OT Ontwerp tracébesluit

TB Tracébesluit/projectbesluit

PR Procedures rond

UO Beschikking/uitvoeringsopdracht

9. Realisatieprogramma Hogesnelheidslijn (art. ond. 03.03) gedeeltelijk prijspeil 1999

ProjectKosten Planning opleverdatum Huidig MITPlanning opleverdatum Vorig MIT
Project IDOmschrijvingTotaalt/m 1998199920002001200220032004Later
 Hogesnelheidslijn Zuid (art.ond. 03.03.01)           
 Reguliere SVV-middelen3 036882478486305531328166– 14020052005
 FES-middelen3 48825013636375135776148822  
 Privaat1 904      1 048856  
 EU-ontvangsten35016932212121211946  
 Totaal8 7781 3016468701 0779091 1101 281   
             
 Hogesnelheidslijn Oost (art. ond. 03.03.02)           
 Reguliere SVV-middelen121292721212111   
 Totaal121292721212111  
Begroting (= art. ond. 03.03)8 8991 3306738911 0989301 1111 2821 584  

*De totale kosten bedragen f 8 778 mln. (prijspeil 1999 , incl. het bod aan België). De dekking is inclusief de voorfinanciering uit het FES van de private bijdrage (f 1 881mln). Zie ook de artikelsgewijze toelichting op art.03.03 Hogesnelheidslijn

**De reguliere SVV-middelen zijn inclusief de uitgaven voor personeel en materieel. Het negatieve bedrag na 2003 heeft te maken met het tussen FES- en reguliere SVV-middelen verrekenen van het in eerste instantie uit de reguliere SVV-middelen voorgefinancierde private deel van het bod aan België van f 363 mln.

***De uitgaven betreffen kosten die gemaakt worden voor de voorbereiding, zoals de Trace-MER. De projecten HSL-Zuid en HSL-Oost behoren tot het Trans Europese Netwerk (TEN) zoals aangegeven in beschikking nr. 1692/96/EG van het Europese Parlement en de Raad van 23 juli 1996.

10. Planstudieprogramma Railwegen (goederenvervoer) (art. ond. 01.02.01) prijspeil 1999

ProjectKosten uit- voering x f 1 mlnIJkpunt1998199920002001200220032004Later Uitvoerings- periode
Prj.IDOmschrijvingmin.max. 12341234123412341234123412341234 
 Aslasten cluster III100150100    SN       TB  PR                na 2004
 Noordoostelijke verbinding24 0004 8000     TN  OT  TB        PR           na 2004
 Goederenverb.Antwerpen-Roergebied (IJzeren Rijn)p.m.p.m.0          SN       TN     OT  TB    p.m.
 Sloelijn, elektr.+ged.verlegging306035 SN    TN  OTTB    PR  UO             2002–2004
 Roosendaal-Antwerpen220590370  SN    TN    OT  TB      PRUO        Af 2003
Totaal Kosten Uitvoering4 3509 600                                  

2project behorende tot het Trans Europese Netwerk (TEN) zoals aangegeven in beschikking nr. 1692/96/EG van het Europese Parlement en de Raad van 23 juli 1996

Legenda:

SN startnotitie/plan

TN Trajectnota

OT Ontwerp tracébesluit/projectbesluit

TB Tracébesluit/projectbesluit

PR Procedures rond

UO Beschikking/uitvoeringsopdracht

11. Realisatieprogramma Railwegen (goederenvervoer) (art. ond. 01.02.02) prijspeil 1999

ProjectKosten x f 1 mlnPlanning opleverdatum Huidig MITPlanning opleverdatum Vorig MIT
Project IDOmschrijvingTotaalt/m 1998199920002001200220032004later
 Aslasten cluster I110281201     20002000
 Aslasten cluster II100 03134287  20032003
 Bijdrageregeling spooraansluitingen1, 348121011555  diversdivers
 PAGE risico reductie40 14468 17diversdivers
             
 Barendrecht-Vork37  133   2002n.v.t.
             
 Aansluiting RSC Waalhaven315 582    2000n.v.t.
             
 Kleine projecten35 0122   diversn.v.t.
Totaal realisatieprogramma incl. overplanning317933657504420 17  
Overplanning   – 1  
Totaal realisatieprogramma excl. overplanning 933656504420   
Ruimte voor planstudies    22216    
Begroting (=art.ond. IF 01.02.02) 933656526636    

1project in kader SWAB/TiB

2project behorende tot het Trans Europese Netwerk (TEN) zoals aangegeven in beschikking nr. 1692/96/EG van het Europese Parlament en de Raad van 23 juli 1996

3projecten gefinancierd uit extra middelen Regeerakkoord 1998

12. Planstudieprogramma Multi- en intermodaal vervoer (art. ond. 04.03) prijspeil 1999

Project Kosten uitvoering x f 1 mlntot '98199920002001200220032004Later Uitvoeringsperiode
Prj.IDOmschrijvingmin.1 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 4 
 RSC Twente26 snpruoup   2000–2001
 Nijmegen/Valburgpm  
Totaal Kosten Uitvoering          

legenda:

SN Startnotitie/plan

PR Procedures rond

UO Uitvoeringsopdracht

UP Uitvoeringspriode

13. Realisatieprogramma Multi- en intermodaal vervoer (art. ond. 04.03)

  Kosten x f 1 mlnPlanning opleverdatum Huidig MIT Planning opleverdatum Vorig MIT
 ProjectomschrijvingTotaalt/m 1998199920002001200220032004Later
 RSC Maasvlakte40102010     20001998
 RSC Waalhaven66365205    20001998
 Bijdrage aan infrastructuurvoorz. R'dam1571013224     20002000
 Verleggen Versgrenzen10721     2000 
 Regionale terminals3512105422  diversdivers
 Voorbereidingskosten22         
             
Totaal realisatieprogramma3101686960922  
Overplanning      
Budget realisatieprogramma  6960922  
Budget Planstudie programma           
Totaal Budget 04.03  6960922   

14. Realisatieprogramma Betuweroute (art. ond. 03.02) gedeeltelijk prijspeil 1999

ProjectKosten x f 1 mlnPlanning opleverdatum Huidig MITPlanning opleverdatum Vorig MIT
Project IDOmschrijvingTotaalt/m 1998199920002001200220032004later
 Betuweroute (03.02)         20052005
 * reguliere SVV-middelen1 4612358296184177225336   
 * FES-middelen5 9571 1811 0391 0921 101803505236   
 * Privaat1 700     593506601  
 * Bijdrage Gelderland17     17    
 * EU-ontvangsten3008650504550109  
Begroting(= art. ond. 03.02)9 4351 5021 0971 4381 3301 0301 3501 087601  

De totale kosten bedragen f 9 435 mln. (prijspeil 1999). De dekking is inclusief de voorfinanciering uit het FES van de private bijdrage (f 1 680 mln).

Het project behoort tot het Trans Europese Netwerk (TEN) zoals aangegeven in beschikking nr. 1692/96/EG van het Europese Parlement en de Raad van 23 juli 1996.

Het beschikbare bedrag in 1999 sluit niet geheel aan op het in de begroting beschikbare bedrag. Dit is het gevolg van een kasschuif van 5,5 mln die per najaarsnota in de begroting verwerkt zal worden. Deze mutatie heeft geen gevolgen voor de totale projectkosten.

Het bedrag in het jaar 2000 sluit eveneens niet aan op het in de begroting beschikbare bedrag. Het gaat hier om een overplanning conform het 71 mrd pakket zoals dat bij het MIT 1999 is gepresenteerd. De overplanning zal binnen het totale infrastructuurfonds worden opgevangen. Ook deze mutatie heeft geen gevolgen voor de totale kosten van het project.

15. Planstudieprogramma regionale/lokale infrastructuur (art.ond. 01.03.01) prijspeil 1999

Project Kosten in Mf 3IJkpunt Planning4uitvoering
Omschrijving    tot '97 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 later
    1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234  
Stadsregio Amsterdam (ROA)                                                 
Voorplein station SloterdijkOV27       tb pr                               uo    na 2010
Tram IJburg 2e faseOV60–8011          tb                      pr         uo    2007–2010
Uithoorn-Aalsmeer 4e faseOV3030      ot      tb    pr         uo                2002–2005
Aalsmeer – Uithoorn N201 5OWN140–2006     ot           tb   pr      uo                2002–2005
Haarlemmermeer N201-A4/A5 5OWN256     ot         tb  pr            uo             2003–2006
                                                  
Stadsregio Rotterdam (SRR)                                                 
Tramplus Charlois-IJsselm. opw. lijn 2 (voorh. Tramplus fase 2)OV300             sn  tn   ot    tb pr    uo            2003–2004
Tramplus IJsselmondelijn 5OV33–77128          sntnottb       pr               uo       2005–2007
Carnisselande (vh Barendrecht/Smitshoek) (VINEX) 5OV25–125100     tn ot   tbpr   uo                             2001–2004
Pijnacker, S53 of N470, fase 2 5OWN55–8056     ot    tb pr                  uo             2003–2006
Parklane fase 2a, Westzeedijk-Hudsonplein 5OV/OWN15–3015      tbpr                    uo                 2002–2005
Parklane fase 2b, Vierhavenstraat5OWN8,5–258          tb pr                  uo             2003–2006
N209 Bleiswijk-Zoetermeer Oosterheem5OWN111–1866           ottb            pr     uo             2003–2006
                                                  
Haaglanden                                                 
HOV Leidschenveen/Y'burg/Delft lijn 19 (VINEX/VINEXact) 5OV165–21010 en 11             ot tb pr                       uo   2006–2009
                                                  
Stadsregio Utrecht (BRU)                                                 
Oostflank Utrecht (fase 1 + 4) 5OV8080          ot tb  pr      uo                       2001–2005
Utrecht Centrum Project 5OWN306     ot    tbpr                   uo             2003–2007
Utrecht CS-UCP OV-terminal (VINEX) 5OV260–530336    sn     tnottbpr                      uo        2004–2008
OV Vathorst-Amersfoort CSOV80–12011          sn    tnot    tb   pr              uo    2007–2009
Transferia regio Utrecht fase 1OWN14–28           tn ot ash;2006                                  
                                                  
Diversen                                                 
RandstadRail fase 1 5 en 9OV600–1 1001 053       tn  ottbpr        uo                       2001–2009
                                                  
Overig Nederland                                                 
                                                  
Groningen Westerhaven 5OWN/OV/Fi106          tb    pr            uo                2002–2005
Sneek, oostelijke rondweg 5OWN15–3115           ot   tbpr        uo                   2002–2006
Arnhem, stationsomgeving (fase 2) 5OV/OWN256     ot tb  pr                   uo              2003–2006
Nijmegen, doortrekking A73 5OWN175–2506       sn                 tn    ot  tb pr   uo     2007 en later
Amersfoort, CSG, 2e fase 5OWN15–206               tn    ottbpr        uo             2003–2007
Heerhugowaard-Alkmaar, HAL deel a (VINEX) 5OV4848           tb    pr   uo                        2001–2004
Heerhugowaard-Alkmaar, HAL deel b (VINEX) 5OV/OWN72–194150     sntnot        tb     pr    uo                 2002–2007
Purmerend-Weidevenne (VINEX)OWN3810      sn  tnot tb  pr                       uo     2006–2007
Zevenhuizen, omlegging N219 5OWN14–356     sn tn ot tb         pr     uo                  2002–2005
Alphen a/d Rijn-Bodegraven verbreding N207 5OWN156     ottb        pr    uo                        2001–2004
Gouda, Zuid-Westelijke randweg 5OWN35–406     ottb         pr             uo              2003–2007
Westland/Hoek van Holland (2e ontsluitingsweg) 5OWN60–906           sn   tnottb    pr    uo                 2003–2005
Helmond-Beek en Donk (N266) 5OWN216      tn   ot tbpr                uo              2003–2004
Light Rail Limburg 5OV55–607        sn tnot tb pr                       uo     2005–2006
Sittard/Geleen, Rijkswegboulevard 5OWN346     sntn   ottbpr               uo                 2003–2007
                                                  
Totaal Kosten Uitvoering 2 421–3 924                                              

3Weergegeven worden waar mogelijk de rijksbijdrage van de minimum en de maximum variant, naast de in de planstudie betrokken nulvariant.

4Dit betreft de maximale rijksbijdrage.

5Extra middelen regeerakkoord 1998.

6Voor diverse OWN-projecten (verkenning- en planstudie) is met het regeerakkoord 1998 van 2003 tot en met 2010 een maximaal budget van f 360 mln gereserveerd; deze projecten dienen nog te worden geprioriteerd.

7Voor een drietal lightrailprojecten (Rijn-Gouwelijn, Zuid-Limburg en Knooppunt Arnhem Nijmegen) is met regeerakkoord 1998 van 2005 tot en met 2010 een maximaal bedrag gereserveerd van f 230 mln.

8Met de extra middelen regeerakkoord 1998 is voor het project Tramplus van 2005 tot en met 2010 een maximaal bedrag gereserveerd van f 120 mln. De vrijval (120 mln – rijksbijdrage IJsselmondelijn) is bestemd voor «Tramplus streefbeeld 2010».

9Het met extra middelen regeerakkoord 1998 verkregen budget v.w.b. het programma Regionaal/Lokaal voor RandstadRail is verlaagd met 47 mln t.b.v. de Nootdorpboog (zie Rail-personenprogramma ). Het taakstellend budget van 1 053 mln is exclusief het budget van VROM (f 100 mln) t.b.v. Zoetermeer-Oosterheem.

10Voor diverse VINEX-projecten is met het regeerakkoord 1998 van 2006 tot en met 2010 een maximaal budget opgenomen van f 190 mln.

11Voor diverse VINEX-act projecten is met het regeerakkoord 1998 in de periode van 2007 tot en met 2010 een maximaal budget opgenomen van f 1 mld opgenomen.

16. Realisatieprogramma regionale/lokale infrastructuur (art.ond. 01.03.02) prijspeil 1999

Project Rijksbijdrage x f 1 mln Planning gereed Huidig MIT Vorig MIT
Omschrijvingmoda- liteitTotale rijksbijdraget/m 1998199920002001200220032004later
stadsregio Amsterdam (ROA)            
Ringlijnov476364208012    19971997
Gebiedsgewijze Aanpak Schipholov7424172013    diversdivers
Gebiedsgewijze Aanpak Zuid-Oostov33 88853  diversdivers
Zuidtangent kerntraject fase 1 (VINEX)ov32015755652024   20012000
Zuidtangent kerntraject fase 21ov178 487030255  20012001
Busbaan Ilpendam – 't Schouwov25232      19971997
Tram Amstelveen Westwijkov401815107   20021999
OV-ontsluiting OHG-IJburg (VINEX) (PH-tunnel/Oostertoegang CS)3ov67634      19971997
Tram IJburg, fase 1 (VINEX) 3 en 6ov304 378540506032 2004na 2003
Noord-Zuidlijn Noord-WTC (incl. voorber.kosten) 3 en 6ov1 8682689136140233245107891na 2004na 2003
IJ-boulevard-Oost (BPR 205)own1221166      19981998
Haarlemmermeer/Amsterdam T 106/A9own15545     20001998
Haarlemmermeer N22 Noordown65 5201525   20012001
             
stadsregio Rotterdam (SRR)            
Kop van Zuid metrostationov815110812    20001998
«Kop van Zuid TramPlus; Erasmusbrug (VINEX)»ov7246197     19961996
Kop van Zuid, stadsbrug + viaduct (BPR 230/234)ov/own212192714     19971997
TramPlus – CS-Lombardijen (VINEX)ov67372010     19981998
TramPlus Schiedam-Vlaardingenlijn (voorh. Tramplus fase 2)5ov130  2020303030 2004nvt
NZ-metro, station Beursov352844     19991996
NZ-metro upgradingov23212      19981998
Station Lombardijenov23212      19981998
Busbaan Groene Kruisweg 2e faseov36342      19981998
Beneluxmetro3 (VINEX)ov1 444346200232195133138200 20032003
Nesselande (VINEX)5ov80  392434922005nvt
Structuurschema Zeehavensown292442     19971997
Parklane fase 1, Giess.plein/4 havengebied.3own1626432   20012000
Eemhaven A15own20155      19981998
             
stadsregio Haaglanden            
Verlengen tramlijn 1 Delft Zuidov8787       19941994
Tramtunnel Hollands Spoorov8888       19961996
Tramlijn Steenvoorde incl verl. Wateringse Veld (Agglonet)ov124634120     19991999
Tramtunnel Grote Marktstraat (Agglonet)ov20714635206    20012000
Koningstunnelov/own893526253    20001999
Ontsluiting HOV Ypenburg/Nootdorp (VINEX)ov80 204758   20012001
Trambaan reconstructie Rijswijksepleinov/own25 5983   20012000
Zuidwestelijke randweg (N211)own1818       19981998
Doorstroming Parkeerruitown1513255   20021999
             
stadsregio Utrecht (BRU)            
HOV-Utrecht CS-Uithof (Vredenburg-Uithof) (VINEX)1)ov12210305032    20012000
Ontsluiting HOV Leidsche Rijn (VINEX)ov180 2035354545  2003na 2003
regio Zuid Holland            
Leiden Centraal Stationsplein projectov/own85621444    19981998
Barendrecht Rondwegown189432    20001999
Omleiding Kwintsheul (N222)own26242      19981999
Leidschenveen/Zoetermeer N469 (voorh.Prov.ZH/S20 LeiZo)own20 884    20011999
Delfgauw N 470 1e fase1own2445555   20011999
Pilot doelgroep N2131own5  5     20002000
             
regio Oost-Nederland            
Arnhem Nijmegen (Arnh. Centraal, fase 1) (VINEX)ov/own462065466  2003na 2002
Arnhem Nijmegen (Nijmegen Spoorzone) (VINEX)ov/own267793    20012001
VINEX Regio Twente fase 1 (doorstroomas Enschede)ov/own43791413    20002000
VINEX Twente (doorstroomas Almelo)ov/own227456    20012001
Enschede Zuidelijke Invalswegov/own201262     20002000
VINEX Twente (doorstroomas Hengelo NS Vossenbelt)6ov/own26 45108   20022002
Zwolle Stadshage (Twistvlietbrug)ov15582     1999 
Kampen Stadsbrugown9262     20002001
Provincie Overijssel N 348ov/own49 37161112  2003na 2003
Apeldoorn stationsomgeving5ov/own20 46442  20012001
             
regio Utrecht/Flevoland            
Almere busbanen (VINEX)ov48 61110148  20022002
Herinrichting station Amersfoortov19154      19991999
Amersfoort Groeistad, fase 1 en 2own21192      19991999
Amersfoort Centraal Stadsgebied, 1e faseown2336346   20022001
Doelgroep-pilot N408/4091own1 10     20001998
Amersfoort/Bunschoten N1991own16 754    20012000
Veenendaal Oostelijke rondweg, N233own8  521   20022000
Structuurontsluiting Lopikerwaard, N2105own35  1010105  20032001
             
regio Noord Nederland            
Emmen-Ter Apelown5 32     20002000
             
regio Noord Brabant            
Eindhoven (DRS)ov6025131354   20012000
Eindhoven HOV Westcorridor (VINEX)ov90 522099   20022002
Tilburg N.O.-tangent fase 1own17152      19981998
Tilburg N.O.-tangent fase 25own19 577    20011998
Den Bosch Zuid-West tangent1own21  1272   20022001
Geldrop Gijzenrooijsewegown981      19991999
             
regio Limburg            
Heerlen Zwart 1, fase 1 en 2own31241222   20022000
             
Diversen            
Diverse transferiaown3916158     div.div.
Diverse pilots doelgroepstrookown8  44    divdiv
Directe uitvoeringsuitgaven 244443333   
             
Totaal realisatieprogramma incl. overplanning 78352 3319711 201757704597381893  
Overplanning             
Totaal realisatieprogramma excl. overplanning   9711 201757704597381   
Ruimte voor planstudieprojecten7   002683180   
Begroting (= art. IF 01.03.02)   9711 201783787615381   

1(deels) SWAB/TIB

3(deels) investeringsimpuls 1994

5extra middelen regeerakkoord 1998

6(deels) investeringsimpuls 1998

7Inclusief reservering HOV Eindhoven en Vathorst.

17. Realisatieprogramma Duurzaam Veilig (art. ond. 01.03.03) prijspeil 1999

 Kosten in MfPlanning gereed Huidig MIT Planning gereed Vorig MIT
OmschrijvingTotaalt/m 1998199920002001
West Zeeuws Vlaanderen86451921120002000
Diverse kleine projecten11632 diversdivers
Startprogramma DV200305090302001 
Begroting (art. ond. 01.03.03)297817211331  
Licence