Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 2

FUNCTIONELE EN ECONOMISCHE CLASSIFICATIES

Overzicht A: uitgaven en ontvangsten per functionele categorie met totalen per functionele hoofdgroep

  Uitgaven (NLG 1000)Ontvangsten (NLG 1000)
codeOmschrijving199819992000199819992000
07.35Overig milieubeheer46 80483 11366 836   
07Volkhuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu46 80483 11366 836   
        
12.1Landwegen   280 184   
12.12Algemene infrastructuur4 164 9744 830 2155 024 9508 570 69810 193 81410 935 626
12.2Spoorwegen3 738 1653 855 4004 126 857148 66781 80071 300
12.3Scheepvaartwegen en havens1 392 6181 360 3571 377 051139 905209 318177 427
12.7Waterkering en waterkwantiteitsbeheer283 741598 645624 63533 388117 00778 276
12.9Combinatie van 12.0 t/m 12.8   1 523  
12Verkeer, vervoer, communicatie en water9 579 49810 644 61711 153 4939 174 36510 601 93911 262 629
Totaal 9 626 30210 727 73011 220 3299 174 36510 601 93911 262 629

Overzicht B: Uitgaven en ontvangsten per economische categorie met totalen per economische hoofdgroep

  Uitgaven (NLG 1000)Ontvangsten (NLG 1000)
codeOmschrijving199819992000199819992000
01Nader te verdelen over hoofdgroep 1 t/m 9      
08Interne verrichtingen 4 80023 5008 435 07410 090 53310 848 261
0Totaal nader te verdelen 4 80023 5008 435 07410 090 53310 848 261
        
11beloning van werknemers343 8861 495 5801 400 569   
12overige goederen en diensten (intermediair verbruik)164 857170 018156 462   
14onderhoud grondwerken, water- en wegenbouwkundige werken984 361597 073615 270   
16verkopen van goederen en diensten   284 73140 76249 670
1Output, intermediair verbruik, afschrijvingen en beloning van werknemers1 493 1042 262 6712 172 301284 73140 76249 670
        
31subsidies (producenten)   18 071  
36belastingen op productie en invoer   139 905209 318177 427
3Primaire inkomensoverdrachten   157 976209 318177 427
        
51investeringen in grondwerken, water en wegenbouwkundige werken3 400 8812 735 6692 807 919   
5Investeringen en afschrijvingen3 400 8812 735 6692 807 919   
        
62Cinvesteringsbijdragen aan de locale overheid1 165 6161 579 4851 796 07728 84176 24528 606
62Dinvesteringsbijdragen aan ondernemingen in de vorm van vennootschappen3 015 6293 833 5934 093 310   
68Cinvesteringsbijdragen van de locale overheid   135 624103 28187 365
68Ginvesteringsbijdragen van het buitenland   132 11981 80071 300
6Kapitaaloverdrachten en aan- en verkopen van niet-geproduceerde niet-financiële activa4 181 2455 413 0785 889 387296 584261 326187 271
        
73Daankoop van aandelen en overige deelnemingen van ondernemingen in de vorm van vennootschappen551 072311 512327 222   
7Mutaties in financiële activa met een lange looptijd551 072311 512327 222   
 Totaal9 626 30210 727 73011 220 3299 174 36510 601 93911 262 629
Licence