Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 15 LIJST VAN AFKORTINGEN

ANWBAlgemene Nederlandse Wielrijdersbond
APXAmsterdam Power eXchange
ASEMAsia Europe Meeting
AVNStichting Toerisme & Recreatie AVN
BBPBruto Binnenlands Produkt
BNPBruto Nationaal Produkt
BSEBesluit Subsidies Exportfinanciering
BTSBedrijfsgerichte Technologische Samenwerkingsprojecten
BZ/OSMinisterie van Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking
BZKMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CBSCentraal Bureau voor de Statistiek
CD FEZCentrale Directie Financieel Economische Zaken
CDMClean Development Mechanism
CEPCentraal Economisch Plan
CoP4Conferentie der Partijen bij Klimaatverdrag
CPBCentraal Planbureau
DBZDienst Buitenlandse Zaken
DSMDe Staats Mijnen
DteDienst uitvoering en toezicht Elektriciteitswet
EETEconomie, ecologie & technologie
EIAEnergie-investeringsaftrekregeling
EIMEconomisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
EMUEconomische en Monetaire Unie
EPKenergieprestatiekeuring
EPLEnergieprestatie op Locatie
EPNEnergie Prestatie Norm
ETEmissions Trading
EUEuropese Unie
EVDEconomische Voorlichtingsdienst
EZMinisterie van Economische Zaken
FASFinancieel Administratief Systeem
FenedexFederatie voor de Nederlandse export
FESFonds Economische Structuurversterking
GOMGarantiefaciliteit Opkomende Markten
GSBGrotestedenbeleid
GSIminister voor Grote Steden- en Integratiebeleid
HSLHoge snelheidslijn
IBOInterdepartementaal Beleidsonderzoek
IBTAInvesteringsbevordering en Technische Assistentie
IC/IMKInnovatieCentra/Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf
ICTInformatie- en Communicatie Technologie
IFOMInvesteringsfaciliteit Opkomende Markten
IGCIntergouvernementele Conferentie
IMFInternationaal Monetair Fonds
IPOInterprovinciaal Overleg
ISVInvesteringsplan voor Stedelijke Vernieuwing
ITinformatie technologie
ITCInternational Trade Centre
JIJoint Implementation
JuMinisterie van Justitie
KvKKamer van Koophandel
LNVMinisterie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
MAIMultilateraal Akkoord inzake Investeringen
MBOmiddelbaar beroepsonderwijs
MDWMarktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit
MILIEVProgramma Milieu en Economische Verzelfstandiging
MJAMeerjarenafspraken
MKBMidden- en kleinbedrijf
mld.miljard
mln.miljoen
M&OMisbruik en oneigenlijk gebruik
MRministerraad
MvTMemorie van Toelichting
NAMCANational Accountants Matrix including Environmental Accountants
NBTNederlands Bureau voor Toerisme
NCHNederlandse Centrum voor Handelsbevordering
NCM-EKVNederlandse Credietverzekeringsmaatschappij-Export Krediet Verzekering
NECNederlandse Export Combinatie
NGONon gouvermentele organisatie
NMaNederlandse Mededingingsautoriteit
NMENota Milieu en Economie
NMPNationaal Milieu Plan
MWMegawatt
OC&WMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
ORETOntwikkelingsrelevante Exporttransacties
OESO(OECD)Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
OSOntwikkelingssamenwerking
OvSOvereenkomst van Samenverwerking
PKBPlanologische Kern Beslissing
PMRProject Mainport Rotterdam
PPP-JIProefprojecten Programma – Joint Implementation
PPSpubliek-private samenwerking
PSBProgramma Starters op Buitenlandse Markten
PSOProgramma Samenwerking Oost-Europa
PSOMProgramma Samenwerking Opkomende Markten
PUMProgramma Uitzending Managers
zon-pvphoto voltaïsch
RHIRegeling Herverzekering Investeringen
R&DResearch and Development
RIVMRijksinstituut voor Milieu
ROFRente Overbruggings Faciliteit
SENOStichting Economische Samenwerking Nederland Opkomende markten
SERSociaal Economische Raad
SNNSamenwerkingsverband
StiREAStimuleringsregeling Ruimte voor Economische Activiteit
TIPPTender Investeringsprogramma's Provincies
TTITechnologische Topinstituten
UNCTADUnited Nations Conference on Development and Trade
VAMILRegeling Vervroegde Afschrijving Mileu-Investeringen
VNO-NCWVerbond Nederlandse Ondernemingen-Nederlands Christelijk Werkgeversverbond
VVVVereniging voor Vreemdelingen Verkeer
V&WMinisterie van Verkeer en Waterstaat
VROMMinisterie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WINDOWS-NTWindows New Technology
WTOWorld Trade Organisation
Licence