Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 12 VOORTGANGSRAPPORTAGE ENERGIEBESPARING

Op 15 juni 1999 is het Actieplan Energiebesparing 1999–2001 aan de Tweede Kamer aangeboden. Daarin is aangekondigd dat het ministerie van Economische Zaken eens in de twee jaar de voortgang van het energiebesparingsbeleid zal rapporteren aan de Tweede Kamer. De eerste rapportage verschijnt in 2001. Deze rapportage zal de voortgang behandelen van de in het actieprogramma beschreven maatregelen en de daarmee bereikte resultaten. Het ministerie volgt hiermee het advies op van de Algemene Energie Raad.

Licence