Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 4 OVERZICHT DEREGULERING CIRCULAIRES

Op 9 december 1985 hebben de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer een notitie over vermindering en verbetering van circulaires gezonden (Kamerstukken II, 1985/86, 18 315, nr. 5).

In deze notitie is onder meer bepaald dat per ministerie jaarlijks een inventarisatie zal worden gepubliceerd van geldende circulaires, afkomstig van de rijksoverheid en verstuurd aan geadresseerden buiten de rijksoverheid (lagere overheden, burgers en bedrijfsleven).

De jaarlijkse inventarisatie beslaat het tijdvak 1 juli tot en met 30 juni.

Mutatie aantal geldende circulaires EZ, tijdvak 1-7-1998 tot en met 30-6-1999:

– aantal geldende circulaires EZ per 1-7-1998: 89

– aantal vervallen circulaires: 5

– aantal nieuw verzonden circulaires: 0

– totaal aantal geldende circulaires EZ per 30-6-1999: 84

Licence