Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 10 CONVENANTEN

Gesloten convenanten (periode 1-6-1998 t/m 1-6-1999)
DoelstellingBetrokken partijenDatum van ondertekeningInwerking- treding
Efficiencyverbetering energiegebruik met 14% in 2006 t.o.v. 1996Instellingen Wetenschappelijk Onderwijs27-4-199927-4-1999
    
Plaatsing 64 500 zonneboilers in periode 1-1-1998 t/m 31-12-2002Fabrikanten, energiebedrijven en installateurs26-1-199926-1-1999
    
Het realiseren en instandhouden van een gewenste milieu-, water- en omgevingskwaliteit door het bevorderen van structureel, systematisch en samen handhaven van milieuhygiënische-, waterstaat-, natuurbeschermings- en ruimtelijke ordeningswet- en regelgeving.– Ministerie van LNV, Algemene Inspectiedienst, – Rijkswaterstaat, directie Noord-Nederland, – alle gemeenten in de Prov. Groningen, – de Waterschappen Dollardzijlvest, Eemzijlvest, Hunze en Aa en Noordzijlvest, – Provincie Groningen, – de Regionale Inspectie Milieu- hygiëne Noord, – Staatstoezicht op de Mijnen.24-1-199924-1-1999 looptijd 4 jaar
Licence