Base description which applies to whole site
+

BIJLAGE 1

A. Door de Staten-Generaal aanvaarde moties

OmschrijvingHerkomstStand van zaken
Motie Hessing cs; meer middelen voor onderwijs in het belang van duurzame armoedevermindering (28 000 V nr.32)Handelingen 2001/2002 nr. 19Verzonden op 19 april 2002, 28 000 V nr.  58
Motie Van Middelkoop, Dijksma; protectionisme door rijke landen. Coherentienotitie (28 000 V nr. 27)Handelingen 2001/2002 nr. 19Verzonden op 28 maart 2002, BUZA 020 172
Motie Koenders cs; de integratie op een aantal beleidsgebieden: plan van aanpak met betrekking tot remigratie (28 000 V nr. 22)Handelingen 2001/2002 nr. 19 
Motie Koenders cs; het vredesfonds – additionele uitgaven à 6,8 mln/jaar – jaarlijkse evaluatie (28 000 V nr. 21)Handelingen 2001/2002 nr. 19Opgenomen in Begroting 2003
Gewijzigde motie 29 Verburg, Dijksma; verhoging budget voor gemeentelijke samenwerking: rapportage vóór 1/3/2002 + bespoediging IOB-rapport (28 000 V nr. 36)Handelingen 2001/2002 nr. 19Verzonden op 15 april 2002, 28 000 V nr. 55

B. Door bewindslieden gedane toezeggingen

Omschrijving van de toezeggingVindplaatsStand van Zaken
Notitie over de vestiging van het Internationale Strafhof 28 000 nr. 1Handelingen 2001/2002 nr. 3Verzonden op 4 april 2002, 28 000 V nr.  53
Tekst beleidskader MFP aanpassen27 433 nr. 5Verzonden op. 22 oktober 2001, 27 433 nr.  6
GOM verzoeken overleg gedragslijn opereren charimarkt27 433 nr. 5Verzonden op 2 april 2002, BUZA020 158
Kwaliteitsonderzoeken, b.v. door Stuurgroep Evaluatie MFP, naar doelmatigheid en doeltreffendheid FPPN programma's27 433 nr. 5Verzonden op 28 januari 2002, BUZA020 038
GOM verzoeken definitie overhead te geven n.a.v. opm. Cie De Boer en notitie hierover naar de Kamer27 433 nr. 5Verzonden op 2 april 2002, BUZA020 158
Informatie over juridische status van het Front office27 433 nr. 5Verzonden op 2 april 2002, BUZA020 158
Uitvoeringsvoorstel Duurzame OntwikkelingsverdragenHandelingen 2001/2002 nr. 6Verzonden op 26 oktober 2001, 28 000 V nr. 13
Notitie inzake de humanitaire situatie in Afghanistan en omringende landen27 958 nr. 15Verzonden op 9 oktober 2001, 27 925 nr. 11
Notitie over de «toekomst van Europa» ConventieHandelingen 2001/2002 nr. 14Verzonden op 29 oktober 2001, 21 501–20 nr. 174
Overzicht aantallen asielzoekers met terugkeerregeling (28 000 V)Handelingen 2001/2002 nr. 34Verzonden door Staatssecretaris van Justitie op 1 febuari 2002, 26 646, nr.  648
Budgetflexibiliteit uitdiepen (bij elk beleidsartikel juridische en bestuurlijke flexibiliteit en vrije ruimte) 28 000 VHandelingen 2001/2002 nr. 34Opgenomen in begroting 2003
EOF – tegemoetkomen EU doelstellingen voor 2001 EOF; verbeteren inzet Nederland geslaagd? (28 000 V)Handelingen 2001/2002 nr. 34Verwerkt in Departementale Financiële Verantwoording verzonden op 5 juni 2002 door Financiën, 28 380 nr. 8
Netto-positie van Nederland en andere lidstaten EU (28 000 V)Handelingen 2001/2002 nr. 34Verzonden bij antwoorden Kamervragen n.a.v. Miljoenennota door Min. Financiën, op 1 oktober 2001, 28 000 nr19
Door de Staatssecretaris van Justitie reeds toegezegde brief over terugkeerbeleidHandelingen 2001/2002 nr. 18Verzonden (diverse brieven door Justitie)
Reactie op het rapport van de Parlementaire Assemblée over NAVO uitbreidingHandelingen 2001/2002 nr. 18Verzonden op 19 december 2001, 28 000 V nr. 39
Voortgangsnotitie met betrekking tot het Tampere-procesHandelingen 2001/2002 nr. 18Verzonden op 10 december 2001, 21 501–20 nr. 176
Notitie met betrekking tot post-conflict wederopbouw (lessons learned)Handelingen 2001/2002 nr. 18Verzonden op 24 april 2002, 28 000 V nr. 60
Overzicht van bijdragen aan buitenlandse NGO'sHandelingen 2001/2002 nr. 18Verzonden op 18 maart 2002, 28 000V nr. 49
Interdepartementaal vast te stellen kabinetsbrede notitie over AIDS. (Zie verzoek Commissie, nr.  372)Handelingen 2001/2002 nr. 18Verzonden op 15 april 2002, BUZA 020 199
Overzicht van Nederlandse prioriteiten over conflict-preventieHandelingen 2001/2002 nr. 18Verzonden op 6 februari 2002, 28 065 nr. 2
Beleidskader voor historische scheepswrakken buiten NederlandHandelingen 2001/2002 nr. 18Verzonden op 26 april 2002, 28 000V nr.  62
Agendering bij AIV van onderwerp «mensenrechten/non-state actors»Handelingen 2001/2002 nr. 18Onderwerp is opgenomen in werkprogramma AIV 2002
Stand van zaken financiering Palestijnse schoolboeken21 501–02 nr. 411Verzonden op 26 maart 2002, BUZA020 149
Vraag over voornaamste schuldeisers Burkina Faso, Ghana en Mali; indirecte inzet macro-hulp voor aflossing van schulden26 433 nr. 41Verzonden op 30 januari 2002, 26 433 nr. 42
Cijfers over mondiale cosmetica productie en testmethodes21 501–01 nr. 163Verzonden op 25 januari 2002, EU02000 021
Voorstellen van de EC mbt deconcentratie van het Europese mededingingsbeleid en eventuele gevolgen voor eenduidigheid uitleg en rechtszekerheidHandelingen 2001/2002 EK nr. 9Verzonden op 20 december 2001 door Economische Zaken.
Streefcijfers aantal vrouwen op BZ in hogere functies28 009 nr. 6Verzonden op 18 januari 2002, SZW0 200 027
VN resolutie «Question of Palestine» toezending tekst resolutie en amendementen21 501–02 nr. 414Verzonden op 14 december 2001, BUZA000 731
Brief over Nederlandse inzet follow up van de VN Conferentie kleine wapens juli 200122 054 nr. 61Verzonden op 3 juni 2002, 22 054 nr. 62
Evaluatie Regeringsstandpunt Tropisch Regenwoud25 946 nr. 4Verzonden op 18 februari 2002, BUZA020 071
Instructie voor Nederlandse delegatie naar WSSD in Johannesburg25 946 nr. 4Verzonden op 19 juni 2002, BUZA020 305
Instructie Nederlandse delegatie naar de Finance for Development Conference. 25 946 nr. 4Verzonden op. 25 januari 2002, BUZA020 041
Voortgangsrapportage waterprogramma28 000 V nr. 42Voorzien voor juni 2004
Fotoboek over waterbeheer in Egypte toezenden aan woordvoerders28 000 V nr. 42Fotoboek is nog niet verschenen
Stand van zaken en stellingname Nederlandse regering t.a.v. Cyprus23 987 nr. 11Verzonden op 1 maart 2002, BUZA 020 090
Actieplan Ondernemen tegen Armoede27 467 nr. 7Voorzien voor voorjaar 2004
Beleid inzake de doorvoer van militair materieel naar Israël23 432 nr. 53Verzonden op 22 april 2002, BUZA020 209
Internationale en Nederlandse Wederopbouw hulp in Bosnië en SrebrenicaHandelingen 2001/2002 nr. 73Verzonden op 14 juni 2002, 26 122 nr. 36
Rapportage over overlegstructuren BZ/Def/AZHandelingen 2001/2002 nr. 73 
Licence