Base description which applies to whole site

BIJLAGE 3

WETGEVING EN CIRCULAIRES

A. Tot stand gekomen wetgeving (periode 1 augustus 2003 tot 1 augustus 2004)
CiteertitelKamerstuk nummerStaatsblad jaar, nr.Inwerkingtreding
1.Rijkswet geweldgebruik bewakers bij militaire objecten27 624 (R 1677)Stb. 2003, 1341 september 2003
    
B. Bij het parlement aanhangige wetsvoorstellen
WetsvoorstelKamerstukOp 1 aug. 2004 gevorderd t/mVerwachting eerstvolgende faseInwerkingtreding
1.Instelling van een onge- vallenraad Defensie (Rijkswet ongevallenraad Defensie)26 110 (R 1619)Verslag houdende een lijst met vragen en antwoorden, november 2000Behandeling gestaakt in afwachting van afron- ding voorstel van Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid
     
2.Wijziging Ambtenarenwet en Militaire Ambtenarenwet 1931 inzake integriteit (BZK eerste behandelaar)29 436 11 mei 2004Verslag uitgebrachtVooralsnog niet aan te geven 
C. In voorbereiding zijnde voorstellen van wet
Wetsvoorstelop 1 aug. 2004 gevorderd t/mVerwachting omtrent eerstvolgende faseInwerkingtreding
1.Wijziging Militaire ambtenarenwet en intrekking Wet militair onderwijs landmacht 1890in voorbereidingbehandeling ministerraadvooralsnog niet aan te geven
    
2.Wijziging Uitkeringswet gewezen militairenin voorbereidingbehandeling ministerraadvooralsnog niet aan te geven
    
3.Aanpassingswet kaderwet militaire pensioenenin voorbereidingbehandeling ministerraadvooralsnog niet aan te geven
    
4.Wijziging van de Wet bijzondere regels met betrekking tot het recht op uitkering als bedoeld in de Uitkeringswet gewezen Militairen.in voorbereidingaanbieding aan de Raad van Statevooralsnog niet aan te geven
    
5.Wijziging van de Militaire ambtenarenwet inzake het invoeren van de status van aspirant-militair ambtenaar voor 17-jarigen.in voorbereidingbehandeling ministerraadvooralsnog niet aan te geven
Licence