Base description which applies to whole site
+

BIJLAGE 1

VERDIEPINGSBIJLAGE

Inleiding

Deze begroting is gebaseerd op de voorgenomen maatregelen als gevolg van de besluitvorming in het kabinet (Strategisch Akkoord en Hoofdlijnen Akkoord, verwerkt in de operatie Nieuw Evenwicht) en de genomen maatregelen om de interne budgettaire problematiek op te kunnen lossen. Bij de uitwerking van deze maatregelen, bijvoorbeeld in de vorm van concrete reorganisatieplannen, hebben zich verschuivingen in tijd en geld aangediend. De maatregelen zijn bedoeld om enerzijds de interne budgettaire problematiek op te kunnen lossen en anderzijds om het investerings- en exploitatieniveau op een juist peil te brengen en te houden. De geactualiseerde investeringsraming vormt hierbij het uitgangspunt. Eén van de gevolgen van de genomen maatregelen is het niet uitdelen van de van Financiën ontvangen prijsbijstelling voor 2005 voor dat deel dat betrekking heeft op de budgetten voor materiële exploitatie. In de tabellen van de verdiepingsbijlage is de verdeling van de wel uitgedeelde prijsbijstelling voor de materiële exploitatie afzonderlijk zichtbaar gemaakt. Het deel dat betrekking heeft op de investeringsbudgetten, inbegrepen het niet voor 2005 uitgedeelde deel bestemd voor de materiële exploitatie, maakt onderdeel uit van de herschikking «Actualisering Operatie Nieuw Evenwicht».

In de toelichting bij de afzonderlijke investeringsprojecten van de defensieonderdelen zijn de redenen van mutaties nader toegelicht. Hier vindt alleen vermelding van de oorzaken/projecten plaats.

Opbouw verplichtingen Beleidsartikel 01 Koninklijke marine (€ 1 000)
 2003200420052006200720082009
Stand ontwerpbegroting 2004 868 814787 748782 063815 152789 717 
Mutatie 1e suppletore begroting 2004 8 803– 7 455– 10 553– 12 385– 11 985 
Stand 1e suppletore begroting 2004 877 617780 293771 510802 767777 732 
Nieuwe mutaties       
Technische mutaties       
Prijsbijstelling 3 746 3 9233 4063 200 
Loonbijstelling 4 6824 6933 1622 8852 856 
Budgetoverhevelingen tussen do'n 5 8633 9002 8484 9532 970 
Ramingsbijstelling ontvangsten – 12 735– 10 555– 7 822– 14 199– 10 339 
Verdeling arbeidsvoorwaardengeld 11 4561 0101 5621 5621 562 
Beleidsmatige mutaties       
Actualisering Operatie Nieuw Evenwicht 285 90541 87920 440– 80 77629 828 
Stand ontwerpbegroting 20051 049 6821 176 534821 220795 623720 598807 809768 513
Opbouw uitgaven Beleidsartikel 01 Koninklijke marine (€ 1 000)
 2003200420052006200720082009
Stand ontwerpbegroting 2004 1 060 8071 015 681973 2831 001 093992 592 
Mutatie 1e suppletore begroting 2004 8 803– 7 455– 10 553– 12 385– 11 985 
Stand 1e suppletore begroting 2004 1 069 6101 008 226962 730988 708980 607 
Nieuwe mutaties       
Technische mutaties       
Prijsbijstelling 3 746 3 9233 4063 200 
Loonbijstelling 4 6824 6933 1622 8852 856 
Budgetoverhevelingen tussen do'n 5 8633 9002 8484 9532 970 
Ramingsbijstelling ontvangsten – 12 735– 10 555– 7 822– 14 199– 10 339 
Verdeling arbeidsvoorwaardengeld 11 4561 0101 5621 5621 562 
Beleidsmatige mutaties       
Actualisering Operatie Nieuw Evenwicht 37 72845133 53647 497– 975 
        
Stand ontwerpbegroting 20051 193 6601 120 3501 007 725999 9391 034 812979 881926 141
Opbouw ontvangsten Beleidsartikel 01 Koninklijke marine (€ 1 000)
 2003200420052006200720082009
Stand ontwerpbegroting 2004 56 06447 46347 55148 55150 593 
Mutatie 1e suppletore begroting 2004       
Stand 1e suppletore begroting 2004 56 06447 46347 55148 55150 593 
Nieuwe mutaties       
Technische mutaties       
Ramingsbijstelling – 12 735– 10 555– 7 822– 14 199– 10 339 
Stand ontwerpbegroting 200554 53143 32936 90839 72934 35240 25439 222

Toelichting beleidsmatige verplichtingen en uitgavenmutaties

De belangrijkste projecten die bij de Koninklijke marine in tijd faseren, zowel bij de uitgaven als met name bij de verplichtingen in 2004, zijn de munitie LCF, de NH-90, LPD-2, Nimcis en Milsatcom.

Daarnaast is voor de jaren 2005 tot 2007 budget toegevoegd vanwege de afronding van de verkoop van de Orions aan Duitsland.

Opbouw verplichtingen Beleidsartikel 02 Koninklijke landmacht (€ 1000)
 2003200420052006200720082009
Stand ontwerpbegroting 2004 1 556 3451 568 8251 473 4632 200 5301 483 115 
Mutatie 1e suppletore begroting 2004 158 549– 7 074– 10 968– 12 361– 11 061 
Stand 1e suppletore begroting 2004 1 714 8941 561 7511 462 4952 188 1691 472 054 
Nieuwe mutaties       
Technische mutaties       
Prijsbijstelling 7 315 6 4436 5366 699 
Loonbijstelling 8 5298 4176 4796 4856 295 
Budgetoverhevelingen tussen do'n 17 83244 21074 32663 24051 515 
Ramingsbijstelling ontvangsten  3 8503 8503 8503 850 
Ramingscorrectie tussen Ondersteuning en de KL  26 18529 63528 79229 205 
Verdeling arbeidsvoorwaardengeld 7 5494331 5362 6392 639 
Beleidsmatige mutaties       
Actualisering Operatie Nieuw Evenwicht 57 476– 25 645– 51 924127 121159 670 
Stand ontwerpbegroting 20051 734 5421 813 5951 619 2011 532 8402 426 8321 731 9271 907 405
Opbouw uitgaven Beleidsartikel 02 Koninklijke landmacht (€ 1000)
 2003200420052006200720082009
Stand ontwerpbegroting 2004 1 761 6881 744 7421 737 8441 743 2521 718 312 
Mutatie 1e suppletore begroting 2004 – 22 912– 7 074– 10 969– 12 361– 11 061 
Stand 1e suppletore begroting 2004 1 738 7761 737 6681 726 8751 730 8911 707 251 
Nieuwe mutaties       
Technische mutaties       
Prijsbijstelling 7 315 6 4436 5366 699 
Loonbijstelling 8 5298 4176 4796 4856 295 
Budgetoverhevelingen tussen do'n 17 83244 21074 32663 24051 515 
Ramingsbijstelling ontvangsten  3 8503 8503 8503 850 
Ramingscorrectie tussen Ondersteuning en de KL  26 18529 63528 79229 205 
Verdeling arbeidsvoorwaardengeld 7 5494331 5362 6392 639 
Beleidsmatige mutaties       
Actualisering Operatie Nieuw Evenwicht – 14 774– 27 686– 39 233– 21 775– 81 178 
Stand ontwerpbegroting 20051 628 4711 765 2271 793 0771 809 9111 820 6581 726 2761 761 807
Opbouw ontvangsten Beleidsartikel 02 Koninklijke landmacht (€ 1000)
 2003200420052006200720082009
Stand ontwerpbegroting 2004 34 72130 87130 87130 87130 871 
Mutatie 1e suppletore begroting 2004       
Stand 1e suppletore begroting 2004 34 72130 87130 87130 87130 871 
Nieuwe mutaties       
Beleidsmatige mutaties       
Bijstelling ontvangsten in verband met de oprichting van Paresto  3 8503 8503 8503 850 
Stand ontwerpbegroting 200539 23434 72134 72134 72134 72134 72134 721

Toelichting beleidsmatige verplichtingen en uitgavenmutaties

De belangrijkste projecten die bij de verplichtingen en de uitgaven van de Koninklijke landmacht in tijd faseren betreffen onder andere de vervanging van kachels en tenten, het battlefield management system (overgeheveld naar het EVDB-budget) en de 2e fase FGBADS (fase 1 van het deel BMC4I vertraagd in 2003, nu verplicht in 2004 en met name realisatie in 2005; de verplichting fase 2 is doorgeschoven van 2006 naar 2007). De geraamde uitgaven voor het project LVB worden door vertragingen bij de leverancier voorzien voor 2007 en 2008. Verder zijn de projecten SRAT (vervroegd uit 2008 naar 2004), Infanterie Gevechtsvoertuig (toevoeging voor trainings- en opleidingsmiddelen in 2007) en de verlenging van het UTD-contract met name bepalend voor de verplichtingenmutaties in 2007 en 2008.

De ramingscorrectie tussen Ondersteuning KL en de Koninklijke landmacht betreft onder andere een bijstelling van de begrotingssterkte in het kader van de oprichtingen van het Operationeel Commando (OpCo) en de baten-lastendienst Paresto bij het CDC. Tevens is het budget voor het brandstofverbruik vanuit het artikel Ondersteuning Krijgsmacht overgeheveld naar het OpCo.

Opbouw verplichtingen Beleidsartikel 03 Koninklijke luchtmacht (€ 1000)
 2003200420052006200720082009
Stand ontwerpbegroting 2004 1 502 5143 675 966916 4171 001 010822 132 
Mutatie 1e suppletore begroting 2004 – 27 098– 3 969– 6 364– 7 656– 8 156 
Stand 1e suppletore begroting 2004 1 475 4163 671 997910 053993 354813 976 
Nieuwe mutaties       
Technische mutaties       
Prijsbijstelling 5 975 5 9435 2875 169 
Loonbijstelling 4 1834 0542 8032 5622 482 
Budgetoverhevelingen tussen do'n 39 87014 94310 94829 40330 841 
Verdeling arbeidsvoorwaardengeld – 270– 2 783– 2481 1051 302 
Beleidsmatige mutaties       
Actualisering Operatie Nieuw Evenwicht – 122 885– 2 544 5572 704 05110 21110 057 
Stand ontwerpbegroting 20051 032 9191 402 2891 143 6543 633 5501 041 922863 827839 296
Opbouw uitgaven Beleidsartikel 03 Koninklijke luchtmacht (€ 1000)
 2003200420052006200720082009
Stand ontwerpbegroting 2004 1 112 1411 182 6051 133 7421 104 1351 155 066 
Mutatie 1e suppletore begroting 2004 – 54 342– 3 969– 6 364– 7 656– 8 156 
Stand 1e suppletore begroting 2004 1 057 7991 178 6361 127 3781 096 4791 146 910 
Nieuwe mutaties       
Technische mutaties       
Prijsbijstelling 2004 5 975 5 9435 2875 169 
Loonbijstelling 2004 4 1834 0542 8032 5622 482 
Budgetoverhevelingen tussen do'n 39 87014 94310 94829 40330 841 
Verdeling arbeidsvoorwaardengeld – 270– 2 783– 2481 1051 302 
Beleidsmatige mutaties       
Actualisering Operatie Nieuw Evenwicht 67 614– 88 72516 83063 32056 999 
Stand ontwerpbegroting 20051 153 0081 175 1711 106 1251 163 6541 198 1561 243 7031 307 537
Opbouw ontvangsten Beleidsartikel 03 Koninklijke luchtmacht (€ 1000)
 2003200420052006200720082009
Stand ontwerpbegroting 2004 36 99736 99736 99736 99736 997 
Mutatie 1e suppletore begroting 2004       
Stand 1e suppletore begroting 2004 36 99736 99736 99736 99736 997 
Nieuwe mutaties       
Stand ontwerpbegroting 200536 52436 99736 99736 99736 99736 99736 997

Toelichting beleidsmatige verplichtingen en uitgavenmutaties

De belangrijkste projecten die bij de verplichtingen van de Koninklijke luchtmacht muteren betreffen de vertraging bij het contract «Vervanging F-16 productiefase» van 2005 naar 2006 (€ 2,693 miljard), de F-16 targeting pods, F-16 luchtverkenning, L/G-bewapeningsfase 1 en de F-16 M5-modificatie.

Bij de uitgaven is de herfasering van de SDD-fase voor € 63,3 miljoen van 2005 naar 2004 de belangrijkste mutatie.

Opbouw verplichtingen Beleidsartikel 04 Koninklijke marechaussee (€ 1000)
 2003200420052006200720082009
Stand ontwerpbegroting 2004 344 167341 226316 263307 069316 089 
Mutatie 1e suppletore begroting 2004 7 443172 387896– 804 
Stand 1e suppletore begroting 2004 351 610341 243318 650307 965315 285 
Nieuwe mutaties       
Technische mutaties       
Loonbijstelling 2 0212 1451 6521 5851 569 
Prijsbijstelling 1 287 1 0821 1721 236 
Budgetoverhevelingen tussen do'n – 2 2907 95121 95916 9405 155 
Ramingsbijstelling ontvangsten 936836836736736 
Overheveling van Justitie in verband met vertaalbureau TCN  216216216216 
Verdeling arbeidsvoorwaardengeld 778116345584653 
Beleidsmatige mutaties       
Actualisering Operatie Nieuw Evenwicht – 2 6803 67317 32338 56344 308 
Stand ontwerpbegroting 2005338 589351 662356 180362 063367 761369 158356 369
Opbouw uitgaven Beleidsartikel 04 Koninklijke marechaussee (€ 1000)
 2003200420052006200720082009
Stand ontwerpbegroting 2004 335 909343 386324 515324 247335 187 
Mutatie 1e suppletore begroting 2004 7 443172 387896– 804 
Stand 1e suppletore begroting 2004 343 352343 403326 902325 143334 383 
Nieuwe mutaties       
Technische mutaties       
Loonbijstelling 2 0212 1451 6521 5851 569 
Prijsbijstelling 1 287 1 0821 1721 236 
Budgetoverhevelingen tussen do'n – 2 2907 95121 95916 9405 155 
Ramingsbijstelling ontvangsten 936836836736736 
Overheveling van Justitie in verband met vertaalbureau TCN  216216216216 
Verdeling arbeidsvoorwaardengeld 778116345584653 
Beleidsmatige mutaties       
Actualisering Operatie Nieuw Evenwicht – 2 972– 9 488– 6 2944 7077 454 
Stand ontwerpbegroting 2005316 763343 112345 179346 698351 083351 402339 995
Opbouw ontvangsten Beleidsartikel 04 Koninklijke marechaussee (€ 1000)
 2003200420052006200720082009
Stand ontwerpbegroting 2004 7 0647 1647 1647 2647 264 
Mutatie 1e suppletore begroting 2004       
Stand 1e suppletore begroting 2004 7 0647 1647 1647 2647 264 
Nieuwe mutaties       
Technische mutaties       
Ramingsbijstelling ontvangsten 936836836736736 
Stand ontwerpbegroting 20057 5608 0008 0008 0008 0008 0008 000

Toelichting beleidsmatige verplichtingen en uitgavenmutaties

De belangrijkste aanpassingen hebben betrekking op het realiseren van de investeringsprojecten en op de actualisering van de exploitatiebudgetten voor de jaren 2006 en 2007.

Opbouw verplichtingen Beleidsartikel 09 Uitvoeren crisesbeheersingsoperaties (€ 1000)
 2003200420052006200720082009
Stand ontwerpbegroting 2004 178 401178 401178 401178 401178 401 
Mutatie 1e suppletore begroting 2004 50 756     
Stand 1e suppletore begroting 2004 229 157178 401178 401178 401178 401 
Nieuwe mutaties       
Beleidsmatige mutaties  16 59916 59916 59916 599 
Stand ontwerpbegroting 2005210 661229 157195 000195 000195 000195 000195 000
Opbouw uitgaven Beleidsartikel 09 Uitvoeren crisesbeheersingsoperaties (€ 1000)
 2003200420052006200720082009
Stand ontwerpbegroting 2004 178 401178 401178 401178 401178 401 
Mutatie 1e suppletore begroting 2004 50 756     
Stand 1e suppletore begroting 2004 229 157178 401178 401178 401178 401 
Nieuwe mutaties       
Beleidsmatige mutaties  16 59916 59916 59916 599 
Stand ontwerpbegroting 2005213 988229 157195 000195 000195 000195 000195 000
Opbouw ontvangsten Beleidsartikel 09 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties (€ 1000)
 2003200420052006200720082009
Stand ontwerpbegroting 2004 1 4071 4071 4071 4071 407 
Mutatie 1e suppletore begroting 2004       
Stand 1e suppletore begroting 2004 1 4071 4071 4071 4071 407 
Nieuwe mutaties       
Technische mutaties       
Ramingsbijstelling ontvangsten       
Stand ontwerpbegroting 20058 0011 4071 4071 4071 4071 4071 407
Opbouw verplichtingen Beleidsartikel 10 Civiele taken (€ 1000)
 2003200420052006200720082009
Stand ontwerpbegroting 2004 19 57519 56819 54119 53819 538 
Mutatie 1e suppletore begroting 2004 – 1 06790    
Stand 1e suppletore begroting 2004 18 50819 65819 54119 53819 538 
Nieuwe mutaties       
Technische mutaties       
Loonbijstelling 2004 6995727272 
Prijsbijstelling 2004 164 164164164 
Budgetoverhevelingen tussen do'n 7 55815 272219134216 
Verdeling arbeidsvoorwaardengeld 7330303030 
Beleidsmatige mutaties       
Actualisering Operatie Nieuw Evenwicht 173179177177177 
Stand ontwerpbegroting 200532 43826 54535 23420 20320 11520 19720 135
Opbouw uitgaven Beleidsartikel 10 Civiele taken (€ 1000)
 2003200420052006200720082009
Stand ontwerpbegroting 2004 19 59519 68019 56119 55819 558 
Mutatie 1e suppletore begroting 2004 – 1 067     
Stand 1e suppletore begroting 2004 18 52819 68019 56119 55819 558 
Nieuwe mutaties       
Technische mutaties       
Loonbijstelling 6995727272 
Prijsbijstelling 2004 164 164164164 
Budgetoverhevelingen tussen do'n 7 55815 272219134216 
Verdeling arbeidsvoorwaardengeld 7330303030 
Stand ontwerpbegroting 200533 00826 39235 07720 04619 95820 04019 958
Opbouw ontvangsten Beleidsartikel 10 Civiele taken (€ 1000)
 2003200420052006200720082009
Stand ontwerpbegroting 2004 1 0721 0721 0721 0721 072 
Mutatie 1e suppletore begroting 2004       
Stand 1e suppletore begroting 2004 1 0721 0721 0721 0721 072 
Nieuwe mutaties       
Stand ontwerpbegroting 20056 1061 0721 0721 0721 0721 0721 072

Toelichting beleidsmatige verplichtingen en uitgavenmutaties

De mutaties in 2004 en 2005 hebben betrekking op de gelden die beschikbaar zijn gesteld voor het vliegen ten behoeve van de kustwacht in Nederland en op de Nederlandse Antillen en Aruba.

Opbouw verplichtingen Beleidsartikel 11 Internationale Samenwerking (€ 1000)
 2003200420052006200720082009
Stand ontwerpbegroting 2004 240 096220 923172 256207 376194 482 
Mutatie 1e suppletore begroting 2004 11 180315315315553 
Stand 1e suppletore begroting 2004 251 276221 238172 571207 691195 035 
Nieuwe mutaties       
Technische mutaties       
Loonbijstelling 2004 301310312312313 
Prijsbijstelling 2004 19 202222 
Ramingsbijstelling ontvangsten  11 5738 9407 591– 4 392 
Verdeling arbeidsvoorwaardengeld 17972727272 
Beleidsmatige mutaties       
Actualisering Operatie Nieuw Evenwicht – 1 908– 22 47936 6762 72817 684 
Stand ontwerpbegroting 2005135 021249 867210 714218 591218 416208 734205 274
Opbouw uitgaven Beleidsartikel 11 Internationale Samenwerking (€ 1000)
 2003200420052006200720082009
Stand ontwerpbegroting 2004 239 679221 428180 118211 088195 894 
Mutatie 1e suppletore begroting 2004 11 180315313315315 
Stand 1e suppletore begroting 2004 250 859221 743180 431211 403196 209 
Nieuwe mutaties       
Technische mutaties       
Loonbijstelling 2004 301310312312313 
Prijsbijstelling 2004 19 202222 
Ramingsbijstelling ontvangsten  11 5738 9407 591– 4 392 
Verdeling arbeidsvoorwaardengeld 17972727272 
Beleidsmatige mutaties       
Actualisering Operatie Nieuw Evenwicht – 1 679– 22 27236 8282 72817 684 
Stand ontwerpbegroting 2005117 708249 679211 426226 603222 128209 908205 274
Opbouw ontvangsten Beleidsartikel 11 Internationale Samenwerking (€ 1000)
 2003200420052006200720082009
Stand ontwerpbegroting 2004 19 24220 14219 44215 14212 842 
Mutatie 1e suppletore begroting 2004       
Stand 1e suppletore begroting 2004 19 24220 14219 44215 14212 842 
Nieuwe mutaties       
Ramingsbijstelling ontvangsten  11 5738 9407 591– 4 392 
Stand ontwerpbegroting 200512 51419 24231 71528 38222 7338 4506 978

Toelichting beleidsmatige verplichtingen en uitgavenmutaties

De mutaties vanaf 2005 hebben betrekking op de herfasering van de realisatie van de diverse EVDB-projecten en het hier onderbrengen van projecten die voorheen nog onderdeel vormden van de krijgsmachtdeelbegrotingen. De ramingsbijstelling in de ontvangsten betreft de aanpassing van de verwachte bijdrage van de Navo vanwege te realiseren infrastructuurprojecten.

Opbouw verplichtingen Niet-beleidsartikel 60 Ondersteuning krijgsmacht (€ 1000)
 2003200420052006200720082009
Stand ontwerpbegroting 2004 1 545 5481 444 6081 373 8191 355 0881 354 868 
Mutatie 1e suppletore begroting 2004 19 425– 1 248– 1 246– 1 242– 1 242 
Stand 1e suppletore begroting 2004 1 564 9731 443 3601 372 5731 353 8461 353 626 
Nieuwe mutaties       
Technische mutaties       
Loonbijstelling 2004 9 4759 4539 2349 1429 080 
Prijsbijstelling 2004 9 369 9 6969 6579 745 
Ramingsbijstelling ontvangsten 1 609– 11 582– 11 614– 11 819– 11 827 
Budgetoverhevelingen tussen do'n – 55 527– 71 167– 98 550– 108 155– 96 644 
Verdeling arbeidsvoorwaardengeld 6 8992 4812 4812 4812 481 
Beleidsmatige mutaties       
Actualisering Operatie Nieuw Evenwicht – 26 19932 13153 991104 47984 630 
Stand ontwerpbegroting 20051 456 8141 510 5991 404 6761 337 8111 359 6311 351 0911 345 791
Opbouw uitgaven Niet-beleidsartikel 60 Ondersteuning krijgsmacht (€ 1000)
 2003200420052006200720082009
Stand ontwerpbegroting 2004 1 447 1291 458 2381 466 2501 465 0101 465 678 
Mutatie 1e suppletore begroting 2004 19 425– 1 248– 1 246– 1 242– 1 242 
Stand 1e suppletore begroting 2004 1 466 5541 456 9901 465 0041 463 7681 464 436 
Nieuwe mutaties       
Technische mutaties       
Loonbijstelling 2004 9 4759 4539 2349 1429 080 
Prijsbijstelling 2004 9 369 9 6969 6579 745 
Ramingsbijstelling ontvangsten 1 609– 11 582– 11 614– 11 819– 11 827 
Budgetoverhevelingen tussen do'n – 55 527– 71 167– 98 550– 108 155– 96 644 
Verdeling arbeidsvoorwaardengeld 6 8992 4812 4812 4812 481 
Beleidsmatige mutaties       
Actualisering Operatie Nieuw Evenwicht 2 4663 63614 03625 3282 442 
Stand ontwerpbegroting 20051 470 0951 440 8451 389 8111 390 2871 390 4021 379 7131 367 039
Opbouw ontvangsten Niet-beleidsartikel 60 Ondersteuning krijgsmacht (€ 1000)
 2003200420052006200720082009
Stand ontwerpbegroting 2004 54 05457 13856 50856 50856 508 
Mutatie 1e suppletore begroting 2004       
Stand 1e suppletore begroting 2004 54 05457 13856 50856 50856 508 
Nieuwe mutaties       
Ramingsbijstelling ontvangsten 1 609– 11 582– 11 614– 11 819– 11 827 
Stand ontwerpbegroting 200558 32155 66345 55644 89444 68944 68144 597

Toelichting beleidsmatige verplichtingen en uitgavenmutaties

De mutaties hebben met name betrekking op de actualisering van de investeringsprojecten.

Opbouw verplichtingen en uitgaven Niet-beleidsartikel 70 Geheime uitgaven (€ 1000)
 2003200420052006200720082009
Stand ontwerpbegroting 2004 942942942942942 
Mutatie 1e suppletore begroting 2004 465     
Stand 1e suppletore begroting 2004 1 407942942942942 
Nieuwe mutaties       
Technische mutaties       
Prijsbijstelling 2004 14 141414 
Budgetoverhevelingen tussen do'n  465465465465 
Stand ontwerpbegroting 20052 0171 4211 4071 4211 4211 4211 421
Opbouw verplichtingen en uitgaven Niet-beleidsartikel 80 Nominaal en Onvoorzien (€ 1000)
 2003200420052006200720082009
Stand ontwerpbegroting 2004 97 856105 414120 276136 338164 606 
Mutatie 1e suppletore begroting 2004 – 44 619– 34 904200 350227 238104 731 
Stand 1e suppletore begroting 2004 53 23770 510320 626363 576269 337 
Nieuwe mutaties       
Technische mutaties       
Loonbijstelling 2004 – 57 123– 51 021– 45 320– 44 445– 43 819 
Prijsbijstelling 2004 – 29 351 – 28 004– 27 647– 27 665 
Korting PIA – 3 019– 3 610– 3 610– 3 610– 3 610 
Winstafdracht DTO 24 840     
Verdeling arbeidsvoorwaardengeld – 6 747     
Budgetoverhevelingen tussen do'n – 12 689– 19 129– 17 228– 12 328– 5 864 
Efficiencytaakstelling  – 240– 276– 312– 312 
Beleidsmatige mutaties       
Actualisering Operatie Nieuw Evenwicht – 66 544130 754– 80 096– 140 472– 15 176 
Stand ontwerpbegroting 2005 – 97 396127 264146 092134 762172 891124 597

Toelichting beleidsmatige verplichtingen en uitgavenmutaties

De mutaties betreffen met name de tegenboekingen van de mutaties bij de investeringsprojecten bij de krijgsmachtdelen. Daarnaast zijn via het artikelonderdeel «Prijsbijstelling» de mutaties inzake de meerlasten UKW en de compensatie voor het vliegen voor de kustwacht Nederland en de kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba verwerkt.

Opbouw verplichtingen Niet-beleidsartikel 90 Algemeen (€ 1000)
 2003200420052006200720082009
Stand ontwerpbegroting 2004 1 410 6971 436 7181 414 4091 402 2541 390 100 
Mutatie 1e suppletore begroting 2004 – 51 07920 38730 35832 68627 647 
Stand 1e suppletore begroting 2004 1 359 6181 457 1051 444 7671 434 9401 417 747 
Nieuwe mutaties       
Technische mutaties       
Loonbijstelling 2004 33 69121 85421 60624 10221 152 
Prijsbijstelling 2004 1 462 1 3521 3891 416 
Budgetoverhevelingen tussen do'n – 3 1352 4714 0264 4395 807 
Verdeling arbeidsvoorwaardengeld – 19 917– 1 359– 5 778– 8 473– 8 739 
Beleidsmatige mutaties       
Actualisering Operatie Nieuw Evenwicht – 11 760– 9 750– 3 261– 13 504– 12 247 
Stand ontwerpbegroting 20051 108 8491 359 9591 470 3211 462 7121 442 8931 425 1361 397 947
Opbouw uitgaven Niet-beleidsartikel 90 Algemeen (€ 1000)
 2003200420052006200720082009
Stand ontwerpbegroting 2004 1 413 7921 430 9841 415 0601 400 7121 383 200 
Mutatie 1e suppletore begroting 2004 – 51 07920 38730 35832 68627 647 
Stand 1e suppletore begroting 2004 1 362 7131 451 3711 445 4181 433 3981 410 847 
Nieuwe mutaties       
Technische mutaties       
Loonbijstelling 2004 33 69121 85421 60624 10221 152 
Prijsbijstelling 2004 1 462 1 3521 3891 416 
Budgetoverhevelingen tussen do'n – 3 1352 4714 0264 4395 807 
Verdeling arbeidsvoorwaardengeld – 19 917– 1 359– 5 778– 8 473– 8 739 
Beleidsmatige mutaties       
Actualisering Operatie Nieuw Evenwicht – 21 000– 13 271– 6 388– 13 416– 12 416 
Stand ontwerpbegroting 20051 275 1861 353 8141 461 0661 460 2361 441 4391 418 0671 390 878
Opbouw ontvangsten Niet-beleidsartikel 90 Algemeen (€ 1000)
 2003200420052006200720082009
Stand ontwerpbegroting 2004 169 854201 257163 547210 797224 159 
Mutatie 1e suppletore begroting 2004       
Stand 1e suppletore begroting 2004 169 854201 257163 547210 797224 159 
Nieuwe mutaties       
Winstafdracht DTO 24 840     
Stand ontwerpbegroting 20057 110194 694201 257163 547210 797224 159160 615

Toelichting beleidsmatige verplichtingen en uitgavenmutaties

De mutaties hebben met name betrekking op de actualisering van de investeringsprojecten en op de afrekening met de defensieonderdelen van de meerlasten UKW.

Licence