Base description which applies to whole site

ALGEMEEN

Uitgaven (bedragen in € mln)

1.

Aangekondigde verhoging in de Voorjaarsnota 2010

704 678

2.

Mutatie onderhavig wetsvoorstel

704 678

Verschil

 

0

Na het onderhavige wijzigingsvoorstel komt het totaal van de uitgavenbegroting 2010 van het Fes er als volgt uit te zien:

Vastgestelde begroting 2010

 

3 138 639

bij: Eerste suppletore begroting 2010

   704 678

Totaal beschikbaar

 

3 843 317

waarvan:

  

– bijdragen aan andere ministeries

3 843 317

 

– voordelig eindsaldo

0

 

Ontvangsten (bedragen in € mln)

1.

Aangekondigde verhoging in de Voorjaarsnota 2010

704 678

2.

Mutatie onderhavig wetsvoorstel

   704 678

Verschil

 

0

Na het onderhavige wijzigingsvoorstel komt het totaal van de ontvangstenbegroting 2010 van het Fes er als volgt uit te zien:

Vastgestelde begroting 2010

 

3 138 639

Bij: Eerste suppletore begroting 2010

   704 678

Totaal beschikbaar

 

3 843 317

waarvan:

  

– ontvangsten

3 843 317

 

– voordelig beginsaldo

0

 
Licence