Base description which applies to whole site
+

2.2 Het beleidsartikel

In tabel B2 worden de budgettaire gevolgen van beleid ten aanzien van het BTW-compensatiefonds weergegeven. De mutatie is technisch van aard en zijn in de vorige paragraaf toegelicht.

Tabel B2: Budgettaire gevolgen van beleidBeleidsartikel 1(x € 1000)

Algemene beleidsdoelstelling: Gemeenten, provincies en kaderwetgebieden hebben de mogelijkheid om een evenwichtige keuze te maken tussen in- en uitbesteding.

Stand

ontwerpbegroting

(1)

Mutaties 1e suppletore begroting

(2)

Stand 1e suppletore begroting (3)=(1+2)

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Uitgaven

2 670 403

– 21 500

2 648 903

– 32 134

– 32 134

– 32 134

– 32 134

Bestuurskosten

2 670 403

– 21 500

2 648 903

– 32 134

– 32 134

– 32 134

– 32 134

        

Inkomsten

2 670 403

– 21 500

2 648 903

– 32 134

– 32 134

– 32 134

– 32 134

Licence