Base description which applies to whole site
+

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

In de onderstaande overzichtstabel wordt een overzicht gegeven van de mutatie die zich in de periode na de stand van de ontwerpbegroting 2010 tot en met de stand van de 1e suppletore begroting hebben voorgedaan in de uitgaven. De weergegeven mutatie wordt onder de tabel toegelicht.

Tabel B1: Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties 2010 (Voorjaarsnota)(x € 1000)
 

Art. nr.

Uitgaven 2010

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010

 

2 670 403

   

Suppletore mutatie:

  

Afwikkeling bestuurlijke afspraak taakstelling bestuurskosten

1

– 21 500

   

Stand 1e suppletore begroting 2010

 

2 648 903

Toelichting

Afwikkeling bestuurlijke afspraak taakstelling bestuurskosten

Afboeking houdt verband met de bestuurlijke afspraak uit 2008 over het terugdraaien van de taakstelling bestuurskosten voor gemeenten en provincies. De taakstelling bestuurskosten is voor een deel teruggedraaid en is voor een deel gekort op het gemeentefonds.

Licence