Base description which applies to whole site
+

1. Leeswijzer

Bij de suppletore begrotingen ligt de nadruk niet op beleidsprioriteiten, zoals in de ontwerpbegroting 2010, maar op de mutaties ten opzichte van deze ontwerpbegroting. De terugkoppeling over het gevoerde beleid in relatie tot de beleidsprioriteiten zal centraal staan in het jaarverslag over 2010.

De begrotingstoelichting bevat twee onderdelen. In paragraaf 2.1 worden de uitvoeringsmutaties voor het jaar 2010 gepresenteerd en voorzien van een daarbij behorende toelichting. Paragraaf 2.2 geeft inzicht in de budgettaire gevolgen van beleid.

Licence