Base description which applies to whole site

2.2 Niet-beleidsartikelen

10. Nominaal en onvoorzien
Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

10: Nominaal en onvoorzien

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 1e suppletore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutaties 2011

Mutaties 2012

Mutaties 2013

Mutaties 2014

 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

    

Verplichtingen

0

483

483

428

407

407

407

         

Uitgaven

0

483

483

428

407

407

407

         

1

Loonbijstelling

0

0

0

    
         

2

Prijsbijstelling

0

443

443

410

407

407

407

         

3

Onvoorzien

0

40

40

18

   
         

Ontvangsten

0

0

0

    
Licence