Base description which applies to whole site

2. Het beleid

Overzicht van de totale uitgaven- en ontvangsten mutaties

Totaal overzicht IIA (bedragen in € 1 000)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 1e supple-

tore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutaties 2011

Mutaties 2012

Mutaties 2013

Mutaties 2014

 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

    

Verplichtingen

136 724

2 657

139 381

696

675

707

707

         

Uitgaven

136 724

2 657

139 381

696

675

707

707

         

Ontvangsten

2 454

0

2 454

0

0

0

0

Licence