Base description which applies to whole site

2.1. Suppletore mutaties

Overzicht suppletore uitgavenmutaties voor 2010 (EUR * 1 000)

 

uitgaven

artnr.

Stand ontwerpbegroting 2010

71 992

 
   

Suppletore mutaties:

  

1) Kasschuiven 2 rijksbrede communicatieprojecten (Vernieuwing Rijksdienst)

2 400

1

2) Eindejaarsmarge 2009

675

1

3) Diverse overboekingen van en naar de AZ-begroting

43

1

   

Stand na 1e suppletore begroting 2010

75 110

 

Toelichting

 • 1) Voor de twee rijksbrede projecten Overheidscommunicatie Nieuwe Stijl (ONS) en 1 Logo, die onderdeel zijn van het programma Vernieuwing Rijksdienst, zijn kasbudgetten uit 2009 van resp. € 1,4 mln. en € 1 mln. doorgeschoven naar 2010. Deze projecten zijn gericht op de bundeling van de communicatie-uitingen van de diverse ministeries uiterlijk vanaf 2011.

 • 2) Dit betreft de eindejaarsmarge voor financiering van uit 2009 overlopende verplichtingen.

 • 3) Dit betreft het saldo van diverse overboekingen van en naar de AZ-begroting:

  • Overboeking van € 313.000 voor 2010 (en € 209.000 voor 2011) door het ministerie van BZK voor uitvoering van het departementale sociaal flankerend beleid 2010–2011;

  • Overboeking van € 291.000 per jaar voor de periode 2010 t/m 2014 naar het ministerie van BZK voor de uitbreiding van de rijksbrede diensten van het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging (NBV);

  • Structurele terugboeking van € 51.000 door het ministerie van BZK vanwege budgetverlaging bij het project Digitale Werkomgeving Rijk (DWR);

  • Overboeking van € 22.000 naar het ministerie van BZK voor de bijdrage van AZ in de uitvoeringskosten van het jaarprogramma van de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR);

  • Overboeking naar het ministerie van Financiën van € 18.000 per jaar voor de periode 2010 t/m 2012 als bijdrage in de jaarlijkse kosten van de rijksbrede contracten met Kluwer, SDU en Van Dale;

  • Overboeking van € 10.000 door het ministerie van Financiën als bijdrage in de kosten van een wetenschappelijke conferentie die begin 2010 is georganiseerd door de WRR.

Overzicht suppletore ontvangstenmutaties voor 2010 (EUR * 1 000)

 

ontvangsten

artnr.

Stand ontwerpbegroting 2009

3 527

 
   

Suppletore mutatie:

 
   

Stand na 1e suppletore begroting 2010

3 527

 
Licence