Base description which applies to whole site

3. Nominaal en Onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid

3.

Nominaal en onvoorzien

Stand ontwerp begroting 2010

Mutaties 1e suppletore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

  

(1)

(2)

(3)=(1+2)

    

Verplichtingen

1 344

– 869

475

– 755

– 755

– 755

– 755

         

Uitgaven

1 344

– 869

475

– 755

– 755

– 755

– 755

         

1.

Loonbijstelling

234

– 234

0

– 199

– 191

– 191

– 191

 

a. Bedrijfsvoering BZK

 

– 234

 

– 199

– 191

– 191

– 191

         

2.

Prijsbijstelling

502

– 502

0

– 502

– 502

– 502

– 502

 

a. Bedrijfsvoering BZK

 

– 502

 

– 502

– 502

– 502

– 502

         

3.

Onvoorzien

608

– 133

475

– 54

– 62

– 62

– 62

 

a. Bedrijfsvoering BZK

 

– 133

 

– 54

– 62

– 62

– 62

Licence