Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijkste suppletore uitgaven- en ontvangsten mutaties

Uitgaven en Ontvangsten

Suppletore mutaties 2010 (Voorjaarsnota) ( x EUR 1 mln.)
  

Art.nr.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2010

 

9.732,1

71,9

     

Amendement Cramer c.s., 2009–2010, 32 123 XII, nr. 14

 

0,0

 
     

Stand vastgestelde begroting 2010

 

9.732,1

71,9

     

– mutaties Voorjaarsnota 2010:

   

1.

Integraal Waterbeleid

31

5,8

 

2.

Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving, gegeven de toename van mobiliteit

36

4,6

 

3.

Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU

39

– 77,6

 

4.

Ondersteuning functioneren VenW

41

16,7

22,3

 

Diversen

 

2,6

0,2

Stand 1e suppletore begroting 2010

 

9.684,2

94,4

Onder de tabel «budgettaire gevolgen van het beleid» is bij de diverse artikelen een toelichting verstrekt op de operationele doelstellingen.

Licence