Base description which applies to whole site

3.1. Opbouw verplichtingen, uitgaven en ontvangsten vanaf de 1 suppletore begroting

Verplichtingen

Het verplichtingenbedrag voor de algemene uitkeringen c.a., zoals opgenomen in artikel 3 van dit wetsvoorstel, bedraagt € 1 258 846 000. Normaliter is dit bedrag opgebouwd uit het bedrag dat als verplichting geldt voor het totaal van de algemene uitkeringen c.a. en de behoedzaamheidreserve (€ 18 152 000). Echter, door het tijdelijk buitenwerking stellen van de normeringssystematiek en de daarbij behorende tijdelijke afschaffing van de behoedzaamheidsreserve is het verplichtingenbedrag voor het totaal van de algemene uitkeringen c.a., zoals opgenomen in artikel 3 van dit wetsvoorstel, gelijk aan het bedrag dat als verplichting geldt voor het totaal van de algemene uitkeringen c.a..

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen van het provinciefonds voor het jaar 2010 met € 63 692 000 te verhogen en te brengen op € 1 481 550 000. De toelichting bij de mutaties, welke nog niet eerder zijn opgenomen in een begrotingsstuk, die onderdeel vormen van het bedrag van € 63 692 000 dat in tabel B2 is vermeld, wordt gegeven in paragraaf 3.2.

Tabel B2: Opbouw verplichtingenbedrag 2010 (x € 1 000)

Stand ontwerpbegroting 2010

 

1 302 485

Mutaties 1ste suppletore begroting 2010

 

115 373

Stand 1ste suppletore begroting 2010

 

1 417 858

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2011 als Voorlopige Uitkomsten 2010

 

40 000

   

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

  

Krimp (decentralisatie-uitkering)

14 750

 

Koplopers tijdbeleid (decentralisatie-uitkering)

200

 

Personeelsvoorziening procestechniek nieuwe energie (decentralisatie-uitkering)

621

 

Archeologische structuur (decentralisatie-uitkering)

207

 

Onderzoek nieuw verdeelmodel PF (algemene uitkering)

– 370

 

Onderzoek nieuw verdeelmodel PF (Kosten Financiële-verhoudingswet)

370

 

Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

7 739

 

7Elektrisch varen (decentralisatie-uitkering)

175

 

Subtotaal

 

23 692

Totaal mutaties 2de suppletore begroting 2010

 

63 692

Stand 2de suppletore begroting 2010

 

1 481 550

Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet

 

620

Waarvan verplichtingenbedrag Algemene uitkering

 

1 258 846

Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkeringen

 

42 202

Waarvan verplichtingenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

 

179 882

Uitgaven

In de onderstaande tabel B3 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste mutaties die zich in de periode vanaf de ontwerpbegroting 2010 tot en met de tweede suppletore begroting 2010 hebben voorgedaan in de uitgaven. De weergegeven mutaties, welke nog niet eerder zijn opgenomen in een begrotingsstuk, worden in paragraaf 3.2 afzonderlijk toegelicht.

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven van het provinciefonds voor het jaar 2010 met € 63 692 000 te verhogen en te brengen op € 1 481 355 000.

Tabel B3: Opbouw uitgavenbedrag 2010 (x € 1 000)

Stand ontwerpbegroting 2010

 

1 302 485

Mutaties 1ste suppletore begroting 2010

 

115 178

Stand 1ste suppletore begroting 2010

 

1 417 663

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2011 als Voorlopige Uitkomsten 2010

 

40 000

   

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

  

1) Krimp (decentralisatie-uitkering)

14 750

 

2) Koplopers tijdbeleid (decentralisatie-uitkering)

200

 

3) Personeelsvoorziening procestechniek nieuwe energie (decentralisatie-uitkering)

621

 

4) Archeologische structuur (decentralisatie-uitkering)

207

 

5a) Onderzoek nieuw verdeelmodel PF (algemene uitkering)

– 370

 

5b) Onderzoek nieuw verdeelmodel PF (Kosten Financiële-verhoudingswet)

370

 

6) Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

7 739

 

7) Elektrisch varen (decentralisatie-uitkering)

175

 

Subtotaal

 

23 692

Totaal mutaties 2de suppletore begroting 2010

 

63 692

Stand 2de suppletore begroting 2010

 

1 481 355

Waarvan uitgavenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet

 

620

Waarvan uitgavenbedrag Algemene uitkering

 

1 258 680

Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkeringen

 

42 203

Waarvan uitgavenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

 

179 852

Ontvangsten

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het provinciefonds voor 2010 worden de ontvangsten, analoog aan de uitgaven, met € 63 692 000 verhoogd en gebracht op € 1 481 355 000.

Licence