Base description which applies to whole site

3.3 Integratie-uitkeringen

Als een toevoeging aan de algemene uitkering van het provinciefonds in één keer bezwaarlijk is vanwege de omvang van de herverdeeleffecten wordt normaliter gesproken een integratie-uitkering toegepast. De integratie-uitkering voorziet dan in een geleidelijke overgang van specifieke uitkering of eigen inkomsten naar de algemene uitkering. In tabel B4 wordt een overzicht gegeven van de integratie-uitkeringen in 2010.

Tabel B4:Overzicht integratie-uitkeringen provinciefonds (x € 1000)
 

2010

Ontwerpbegroting 2010:

 

Rivierdijkversterking / hoofdwaterkering

42 202

Stand ontwerpbegroting 2010

42 202

1ste suppletore begroting 2010:

 

Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2009

1

Stand 1ste suppletore begroting 2010

42 203

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2011 als Voorlopige Uitkomsten 2010:

 
  

2de suppletore begroting 2010:

 

Stand 2de suppletore begroting 2010

42 203

Licence