Base description which applies to whole site

2.1. Overzicht beleidsmutaties

Tabel B: Beleidsmutaties (x € 1 000)
 

2010

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2011 als Voorlopige Uitkomsten 2010:

 

Bedrijventerreinen (decentralisatie-uitkering)

40 000

Onderzoek nieuw verdeelmodel PF (algemene uitkering)

– 150

Onderzoek nieuw verdeelmodel PF (Kosten Financiële-verhoudingswet)

150

Totaal

40 000

  

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

 

Krimp (decentralisatie-uitkering)

14 750

Koplopers tijdbeleid (decentralisatie-uitkering)

200

Personeelsvoorziening procestechniek nieuwe energie (decentralisatie-uitkering)

621

Archeologische structuur (decentralisatie-uitkering)

207

Onderzoek nieuw verdeelmodel PF (algemene uitkering)

– 370

Onderzoek nieuw verdeelmodel PF (Kosten Financiële-verhoudingswet)

370

Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

7 739

Elektrisch varen (decentralisatie-uitkering)

175

Totaal nieuwe mutaties

23 692

Totaal mutaties (uitgaven = verplichtingen)

63 692

Licence