Base description which applies to whole site

2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees Parlement

2. Uitgaven t.b.v. leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees Parlement

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1000)

Stand ontwerpbegroting 2010

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

 

(1)

(3)

(4)

(5)=(3+4)

Verplichtingen

32 916

32 916

1 850

34 766

     

Uitgaven:

32 916

32 916

1 850

34 766

     

2.1

Schadeloosstelling

21 401

21 401

100

21 501

a.

Prijsbijstelling

  

100

 
     

2.2

Pensioenen en wachtgelden

9 029

9 029

1 750

10 779

b.

Extra uitgaven voor pensioenen en wachtgelden oud-leden

  

1 750

 
     

2.3

Schadeloosstelling Europarlementariërs

2 486

2 486

0

2 486

     

Ontvangsten

286

286

0

286

Licence