Base description which applies to whole site

1. Wetgeving en controle Eerste Kamer

1. Wetgeving en controle Eerste Kamer

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1000)

Stand ontwerpbegroting 2010

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

10 433

11 427

55

11 482

     

Uitgaven:

10 433

11 427

55

11 482

     

1.1

Apparaat

6 336

7 330

55

7 385

a.

Digitale werkomgeving Rijk

  

21

 

b.

Prijsbijstelling

  

30

 

c.

Sociaal flankerend beleid

  

4

 
     

1.2

Vergoedingen voorzitter en leden Eerste Kamer

4 053

4 053

0

4 053

     

1.3

Verenigde vergadering

44

44

0

44

     

Ontvangsten

79

79

0

79

Licence