Base description which applies to whole site

2.3 Operationele doelstellingen

Er zijn 2 operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

  • 1 Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen;

  • 2 Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving.

2.3.1 Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen

Stand 1esuppletoire begroting

371 648

Mutaties 2esuppletoire begroting:

 

1. Deze budgettaire ruimte is ontstaan door onderuitputting op het budget voor het project Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (Elektronisch Kind Dossier).

– 3 370

2. Deze budgettaire ruimte is ontstaan bij de subsidieregeling Schippersinternaten.

– 1 500

3. Overige mutaties

– 1 630

Stand 2esuppletoire begroting

365 148

2.3.2 Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving

Stand 1esuppletoire begroting

10 324

Mutaties 2esuppletoire begroting:

 

1. Onvoorziene kosten van de Kijkwijzer en de pilot geschiktheidsinformatiesysteem Mediasmarties.

200

2. Overige mutaties

65

Stand 2esuppletoire begroting

10 589

Licence