Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

 

1

2

3

4 = 2 + 3

Verplichtingen

74 584

56 914

15 964

72 878

     

Uitgaven

399 642

381 972

– 6 235

375 737

     

Programma-uitgaven

399 642

381 972

– 6 235

375 737

1. Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen

383 788

371 648

– 6 500

365 148

2 Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving

15 854

10 324

265

10 589

     

Ontvangsten

1 977

1 977

14

1 991

Licence