Base description which applies to whole site

3.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

 

1

2

3

4 = 2 + 3

Verplichtingen

1 801 884

1 886 729

– 6 021

1 880 708

     

Uitgaven

1 808 123

1 905 185

– 34 486

1 870 699

     

Programma-uitgaven

1 808 123

1 905 185

– 34 486

1 870 699

1. Tijdig effectieve hulp bij een zorgaanbieder

1 373 578

1 468 897

– 12 881

1 456 016

2. Snelle inzet van de meest adequate dwangmiddelen

425 245

422 388

– 14 905

407 483

3. Campussen

9 300

13 900

– 6 700

7 200

     

Ontvangsten

12 698

13 293

0

13 293

Licence