Base description which applies to whole site

3.3 Operationele doelstellingen

Er zijn 3 operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

  • 1 Tijdig effectieve hulp bij een zorgaanbieder;

  • 2 Snelle inzet van de meest adequate dwangmiddelen;

  • 3 Campussen.

3.3.1 Tijdig effectieve hulp bij een zorgaanbieder

Stand 1esuppletoire begroting

1 468 897

Mutaties 2esuppletoire begroting:

 

1. Overboeking naar het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Het betreft de bijdrage voor 2010 van Jeugd en Gezin voor de onderwijskosten die samenhangen met de capaciteitsuitbreiding van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen met een vestiging die fungeert als gesloten jeugdzorg waarbinnen onderwijs georganiseerd moet worden.

– 2 100

2. Deze budgettaire ruimte is met name ontstaan door minder behoefte aan nieuw te bouwen capaciteit gesloten jeugdzorg in 2010 dan oorspronkelijk voorzien. Verder is deze budgettaire ruimte ook ontstaan als gevolg van vertraging in opdrachtverlening.

– 10 300

3. Overige mutaties

– 481

Stand 2esuppletoire begroting

1 456 016

3.3.2 Snelle inzet van de meest adequate dwangmiddelen

Stand 1esuppletoire begroting

422 388

Mutaties 2esuppletoire begroting:

 

1. De budgettaire ruimte is ontstaan door een lagere groei in de jeugdbescherming dan geraamd.

– 15 000

2. Overige mutaties

95

Stand 2esuppletoire begroting

407 483

3.3.3 Campussen

Stand 1esuppletoire begroting

13 900

Mutaties 2esuppletoire begroting:

 

1. Overboeking van art. 3 OD 3 naar artikel 98 (De verzameluitkering Jeugd en Gezin) in verband met de bijdrage van Jeugd en Gezin aan het project School2Care van de gemeente Amsterdam.

– 2 000

2. Overboeking van artikel 3 OD 3 naar artikel 98 (De verzameluitkering Jeugd en Gezin) in verband met de bijdrage van Jeugd en Gezin aan het project vervolg Quickscan.

– 3 000

3. Deze budgettaire ruimte is ontstaan door lager uitgevallen subsidieverzoeken binnen de pilot Campussen.

– 1 700

Stand 2esuppletoire begroting

7 200

Licence