Base description which applies to whole site

98.2 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

 

1

2

3

4 = 2 + 3

Verplichtingen

308

308

5 057

5 365

     

Uitgaven

308

308

5 057

5 365

     

Programma-uitgaven

308

308

5 057

5 365

1. Verzameluitkering Jeugd en Gezin

308

308

5 057

5 365

     

Ontvangsten

0

0

0

0

Licence