Base description which applies to whole site

98.1 Algemeen

Hieronder valt de verzameluitkering Jeugd en Gezin. Deze bevat de uitkering van bestuurskosten aan de drie grootstedelijke regio’s, namelijk de stadsregio Amsterdam, het stadsgewest Haaglanden en de stadsregio Rotterdam.

Licence