Base description which applies to whole site

1.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

 

1

2

3

4 = 2 + 3

Verplichtingen

4 292 764

4 396 764

26 272

4 423 036

     

Uitgaven

4 292 764

4 396 764

26 272

4 423 036

     

Programma-uitgaven

4 292 764

4 396 764

26 272

4 423 036

1. Financiële tegemoetkoming in de kosten van kinderen

4 292 764

4 396 764

26 272

4 423 036

     

Ontvangsten

272

167 272

3 900

171 172

Licence