Base description which applies to whole site

1.3 Operationele doelstellingen

Er is 1 operationele doelstelling op dit beleidsartikel:

  • 1. Financiële tegemoetkoming in de kosten van kinderen.

1.3.1 Financiële tegemoetkoming in de kosten van kinderen

Stand 1esuppletoire begroting

4 396 764

Mutaties 2esuppletoire begroting:

 

1. Het verschil tussen de begrotingsraming en realisatie voor de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) is € 25,9 miljoen. Dit verschil wordt voor een bedrag van € 21,2 miljoen verklaard door de achteraf vastgestelde rechten. Dit zijn rechten die zijn ontstaan in het voorafgaande jaar en die op basis van terugwerkende kracht worden uitgekeerd. Het resterende verschil van € 4,6 miljoen wordt verklaard doordat het aantal kinderen met recht op kinderbijslag circa 8 000 meer dan begroot is.

25 900

2. Door een bijstelling van de uitgaven en ontvangsten in de Wet op het Kindgebonden Budget (WKB) komen per saldo de uitgaven van het kindgebonden budget € 372 000 hoger uit.

372

Stand 2esuppletoire begroting

4 423 036

Licence