Base description which applies to whole site

1.4 Toelichting ontvangsten

Stand 1esuppletoire begroting

167 272

Mutaties 2esuppletoire begroting:

 

1. De afrekening op de kinderbijslag van 2009 heeft geleid tot een terugbetaling van € 3,9 miljoen.

– 3 900

Stand 2esuppletoire begroting

171 172

Licence