Base description which applies to whole site

14.01.02 Planstudieprogramma reg./lok.

Er is in 2010 geen aanleiding geweest om het budget resereve planstudieprojecten te gebruiken.

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 

Real.progr.reg.lok. (14.01.03)

Stand ontwerpegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutatie slotwet

Realisatie

Gevolgen MIRT-budget

  

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 
 

Uitgaven

180

257

147

9

156

 

1

Noord/Zuidlijn Noord-WTC

109

119

111

4

115

 

2

N201

27

38

25

2

27

 
 

Rijn Gouwelijn Oost

32

32

0

0

0

 
 

Scheveningen Boulevard

3

3

2

0

2

 
 

Randstadrail (incl. voorbereidingskosten

      

3

en aanlanding)

9

60

4

5

9

 

4

Beneluxmetro (ecl.Bodemsanering)

0

5

5

– 2

3

 
 

Tilburg Noordwesttangent

0

0

0

0

0

 
 

Nijmegen 2e stadsbrug

0

0

0

0

0

 
  • 1. De in 2009 ontstane achterstand in de betalingen is in het verslagjaar weer ingehaald.

  • 2. De uitvoering loopt iets voor op de planning, waardoor een mijlpaal eerder is gerealiseerd.

  • 3. De ZORO bus en aanlanding De Haag Centraal zijn in 2009 vertraagd. De inhaalslag in 2010 zorgt voor meer uitgaven dan gepland.

  • 4. De financiele afhandeling van dit project was voorzien in 2010, maar door enkele resterende werkzaamheden is dat niet gelukt. Dit project zal in 2011 financieel worden afgewikkeld.

Licence