Base description which applies to whole site

14 Regionale, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

14 Regionaal/lokale infra.

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletore begroting

Stand 3e suppletore begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3+4)

Verplichtingen

107 616

65 141

331 724

– 233 063

98 661

Uitgaven

275 193

411 755

267 280

– 943

266 337

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

186 209

328 756

152 283

3 770

156 053

14.01.01 Verkenningen

0

0

0

0

0

14.01.02 Planst. Progr.reg/lok

5 828

72 166

5 072

– 4 404

668

14.01.03 Realisatieprogr.reg/lok

180 381

256 590

147 211

8 174

155 385

14.02 Regionale Mob Fondsen

8 522

19 280

51 341

– 765

50 576

14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid

80 462

63 719

63 656

– 3 948

59 708

14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten

44 154

11 833

11 833

– 3 948

7 885

14.03.02 RSP – ZZL: RB mob fondsen

31 094

51 823

51 823

0

51 823

14.03.03 RSP – ZZL: REP

5 214

63

0

0

0

Van totale uitgaven:

     

– Apparaatsuitgaven

    

0

– Bijdrage aan baten-lastendienst

    

781

– Restant

    

265 556

14.09 Ontv.Reg./lokale infra

0

0

0

0

0

Licence