Base description which applies to whole site

15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

15 Hoofdvaarwegennet

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletore begroting

Stand 3e suppletore begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3+4)

Verplichtingen

1 049 613

1 112 027

1 006 080

– 42 704

963 376

Uitgaven

908 582

798 281

843 735

5 168

848 903

15.01 Verkeersmanagement

85 811

85 811

85 811

0

85 811

15.01.01 Basispakket verkeersmanagement

84 762

84 762

84 762

0

84 762

15.01.02 Servicepakket verkeersmanagement

1 049

1 049

1 049

0

1 049

15.02 Beheer en onderhoud

566 551

410 523

545 454

– 1 520

543 934

15.02.01 Basispakket B&O hoofdvaarwegen

399 012

190 392

374 740

0

374 740

15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen

27 856

38 253

29 426

– 176

29 250

15.02.04 Groot var.onderhoud hoofdvaarwegen

139 683

181 878

141 288

– 1 344

139 944

15.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit

194 911

208 243

204 413

6 662

211 075

15.03.01 Realisatieprogr. hoofdvaarwegen

194 884

208 216

204 386

6 662

211 048

15.03.02 Planstudieprogr. na tracébesluit

27

27

27

0

27

15.05 Verk. en planstudies voor tracébesluit

61 309

93 704

8 057

26

8 083

15.05.01 Verkenningen

8 076

13 076

7 995

0

7 995

15.05.02 Planstudieprogramma voor tracébesluit

53 233

80 628

62

26

88

Van totale uitgaven:

     

– Apparaatsuitgaven

     

– Bijdrage aan baten-lastendienst

    

565 036

– waarvan 15.03 Aanleg en planst. na tb.

    

27 134

– Restant

    

283 867

15.09 Ontvangsten

41 895

57 409

60 641

– 10 994

49 647

Licence