Base description which applies to whole site

15.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 

Realisatieprojecten hoofdvaarwegen (15.03.01)

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutatie slotwet

Realisatie

Gevolgen MIRT-budget

  

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 
 

Uitgaven

195

209

205

6

211

 
 

Dynamisch verkeersmanagement

0

0

0

1

1

 
 

Quick Wins binnenhavens

70

54

26

– 1

25

 
 

Renovatie Noordzeesluizen IJmuiden

0

1

1

0

1

 
 

Verbeteren vaargeul IJsselmeer (Amsterdam-Lemmer)

2

2

0

0

0

 
 

Walradar Noordzeekanaal

4

22

8

0

8

 
 

Vaarroute Ketelmeer (excl. EU-bijdrage)

0

4

0

0

0

 
 

Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen

3

9

0

0

0

 
 

Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis

0

– 1

1

0

1

 
 

Zuid-Willemsvaart; renovatie middendeel klasse II

5

7

3

– 1

2

 

1

Zuid-Willemsvaart, omleggen en opwaarderen (Maas–Veghel)

37

28

34

5

39

 
 

Wilhelminakanaal Tilburg

12

17

4

– 1

3

 
 

Burgemeester Delenkanaal Oss

0

2

2

– 1

1

 
 

Tweede Sluis Lith

0

1

1

0

1

 
 

Zuid-Willemsvaart; vervanging sluizen 4, 5 en 6

13

4

16

1

17

 

2

Maasroute, modernisering fase 2

36

48

80

5

85

 
 

Maasroute fase 1, brugverhogingen Roosteren en Echt

0

1

1

– 1

0

 
 

Twentekanalen, verruiming (fase 1)

0

– 7

4

1

5

 
 

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va

10

13

15

– 1

14

 

3

Verruiming vaarweg Eemshaven Noordzee

0

0

8

– 3

5

 
 

Walradarsystemen

3

3

1

1

2

 
 

Kleine projecten

0

1

1

0

1

 
 

Ligplaatsvoorzieningen

0

0

0

1

1

 
 

Duurzame havens

1

1

0

0

0

 
 

Afronding

– 1

– 1

– 1

0

– 1

 
  • 1. Er zijn meer gronden verkregen dan gepland en de plaatsing van damwanden bij Veghel is versneld uitgevoerd.

  • 2. De hogere realisatie wordt met name verklaard door het versneld uitvoeren van werkzaamheden aan de sluizen Born, Heel en Maasbracht en past binnen het budget.

  • 3. Begin van het jaar werd ingeschat dat het bergen van wrakken in 2010 zou worden aanbesteed en ook zou worden afgerond. Door een kort geding bij de gunning van het werk is de daadwerkelijke uitvoering vertraagd; een gunstige uitvoeringsperiode (de zomer) kon daardoor niet ten volle worden benut. De eindoplevering is niet in het geding.

Ontvangsten

De lagere gerealiseerde ontvangsten worden veroorzaakt door een aangepaste planning van de ontvangsten op het project Zuid-Willemsvaart (vervanging sluizen 4, 5 en 6) en doordat in de raming van de inkomsten uit het VBS-tarief (VerkeersBegeleidings Systeem) rekening is gehouden met een tariefverhoging die niet is geëffectueerd.

Verplichtingen

De planning was dat een aantal (deel)projecten op dit artikel al in 2010 als betalingsverplichting zou worden vastgelegd. Door met name vertragingen is dit niet in alle gevallen gerealiseerd. Het gaat dan voornamelijk om de volgende (deel)projecten, waarvan de verwachte betalingsverplichtingen in overeenstemming zijn gebracht met de voorziene uitvoering:

  • Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va;

  • Lekkanaal;

  • Zuid-Willemsvaart (omlegging);

  • Quickwins binnenhavens.

Licence