Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

19.10 Bijdragen ten laste van het FES

Uit de begroting van het Fonds Economische Structuurversterking (FES) is na het opstellen van de Najaarsnota per saldo ca. € 99 mln. meer opgevraagd.

Enerzijds heeft dit te maken met het in 2010 niet meer volledig kunnen uitgeven van gelden die bestemd waren voor de projecten:

Ander Betalen voor Mobiliteit;

Impuls spoorambitie;

Quick Winns wegen/aanpak knooppunten;

Slimmere benuttingsmaatregelen spoor (benutting spooronderhoud);

Innovatie KRW (pijler 3);

Synergie KRW/WB21 (pijler 3);

Anderzijds zijn meer gelden opgevraagd ten behoeve van de projecten:

Zuid As;

Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen;

Praktijkproef A10 Amsterdam;

Noordvleugel;

Haaglanden.

Licence