Base description which applies to whole site
+

19.09 Bijdragen ten laste van de begroting van VenW

Naast een aantal relatief kleine overboekingen van de (voormalige) ministeries van LNV, VROM en EZ, betreft de bijstelling van de uitgavenraming de betaalde BTW op de projecten HSL-Zuid en Betuweroute, die op basis van declaraties (en verantwoording over de werkelijk betaalde BTW over de relevante onderdelen) uit een aanvullende post van het ministerie van Financiën wordt gecompenseerd.

Licence