Base description which applies to whole site

12.03.01 Realisatie programma

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 

Realisatieprojecten hoofdwegennet (12.03.01)

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutatie slotwet

Realisatie

Gevolgen MIRT-budget

  

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 
 

Uitgaven

1 366

1 224

1 662

38

1 700

 

1

ZSM 1+2 (spoedwetwegverbreding)

187

201

382

– 9

373

 
 

Dynamisch verkeersmanagement

85

94

23

– 2

21

 
 

Verkeersveiligheid infrastructuurpakket hwn

2

– 2

0

0

0

 
 

A10 Amsterdam praktijkproef FES

20

6

2

0

2

 
 

N9 Koedijk–De Stolpen

15

21

10

0

10

 

2

A2 Holendrecht–Oudenrijn

210

122

202

25

227

 
 

A2 Oudenrijn–Everdingen

0

0

11

0

11

 
 

A28 Utrecht–Amersfoort

67

65

35

0

35

 
 

A4 Burgerveen–Leiden

92

93

110

7

117

 
 

A12 Den Haag–Gouda benutting

60

19

20

– 2

18

 

3

A15 Maasvlakte Vaanplein

88

94

62

7

69

 
 

A57 Veersedam–Middelburg

48

35

52

– 1

51

 

4

A2 Maasbracht–Geleen, 2e fase

0

1

30

– 5

25

 
 

A73/74 Venlo–Maasbracht ism A74, N68 en OTR

13

35

49

– 3

46

 

5

A2/A76 Maatregelenpakket Limburg

20

48

20

– 4

16

 
 

A1 Apeldoorn Dev. Oost

0

0

0

0

0

 
 

A2 Everdingen–Deil–Zaltbommel–Empel

127

107

126

– 3

123

 
 

N34 omleiding om Ommen

19

15

15

0

15

 

6

N35 Zwolle–Almelo (traverse Nijverdal)

33

38

40

6

46

 

7

N50 Ramspol–Ens

0

– 1

20

2

22

 
 

A7 Rondweg Sneek

21

21

23

– 1

22

 

8

Kleine projecten/Afronding projecten

49

39

57

85

142

 

9

Programma aansluitingen

18

18

4

– 2

2

 
 

Quick Wins FES

14

11

3

0

3

 

8

Realisatieuitg.op IF 12.03.01 mbt planstudieuitg.

179

146

366

– 59

307

 
 

Afronding

– 1

– 2

0

– 3

– 3

 
  • 1. In het kader van de Spoedaanpak is bij Miljoenennota 2011 aanvullend budget toegevoegd. Een beperkt deel wordt thans doorgeschoven naar later.

  • 2. De hogere uitgaven hebben hoofdzakelijk betrekking op de voorspoedige uitvoering van het deeltraject Maarssen-Holendrecht.

  • 3. Vanwege versnelde grondaankopen is de realisatie 2010 hoger uitgevallen.

  • 4. De lagere realisatie wordt onder andere verklaard door vertraging bij de deelopdracht engineering en door minder contractwijzigingen dan voorzien.

  • 5. De lagere realisatie doet zich voor bij het deelproject A76-Nuth (verwachte oplevering 2015) vanwege een aanpassing van de planning door de aannemer.

  • 6. De uitgaven zijn hoger uitgevallen dan begroot als gevolg van een late afwikkeling van een claim.

  • 7. Door een voorspoedige voortgang van het project en door niet voorziene aanpassingen aan het brugontwerp zijn de gerealiseerde uitgaven hoger uitgevallen.

  • 8. Een aantal projecten die in de afrondende fase verkeren zijn overgeheveld uit de realisatie-uitgaven en ondergebracht onder de Kleine projecten/Afronding projecten.

  • 9. De uitgaven hebben betrekking op aansluitingen tussen het hoofdwegennet en het onderliggende wegennet. De voorbereidende werkzaamheden hebben tot een lager kasbeslag geleid dan eerder was geprognotiseerd.

Licence